Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Baggrunden for læge Stig Gerdes' autorisationsfratagelse

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Baggrunden for læge Stig Gerdes' autorisationsfratagelse

Skrevet af Bente Stenfalk

En ung kvinde lå i sit hjem og var meget syg af en energitabs-sygdom, myalgic encephalomyelitis.

Selvom sygdommen står i WHOs ICD-10-koderegister, som Danmark har tiltrådt, så bliver læger i Danmark ikke undervist i denne fysiske sygdom, og psykiaterne fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser har, med Sundhedsstyrelsens tilladelse og billigelse, indlemmet den i deres psykiatriske diagnose funktionelle lidelser.

Det var derfor den unge kvinde blev indlagt under psykiatrien af psykiater Nils Balle og psykiater Per Fink, som havde fået lov af Astrid Krag, daværende sundhedsminister, og ikke i det somatiske sygehusvæsen. Og da kvinden ikke ville indlægges, så tvangsindlagde man hende.

I 3 år og 8 mdr. beholdt psykiaterne hende mod hendes vilje. Da hun ved en tilfældighed fik chancen for at få kontakt med sine forældre, bad hun om at komme hjem. Hun kom hjem på ferie og valgte derefter at blive hjemme.

Her mødte læge Stig Gerdes hende. Hun var medicineret, så hendes muskler var stivnede, og læge Stig Gerdes besøgte hende og hjalp hende med en langsom nedtrapning efter hendes eget ønske. Det gik godt, lige indtil Styrelsen for Patientsikkerhed under Sundhedsstyrelsen fratog ham hans autorisation.

Begrundelserne var, at Stig Gerdes ikke havde spurgt kvindens værge, Kaj Stendorf, om lov til at påbegynde nedtrapning, og at Stig Gerdes ikke havde samarbejdet med psykiater Nils Balle om det.

Et så drastisk indgreb som en fratagelse af autorisation bør have meget vægtige grunde. Men hvad var de virkelige grunde?

Da Stig Gerdes fik sin autorisationsfratagelse, fik han samtidig et afslag på aktindsigt i kvindens journaler, hvor han havde bedt om indsigt i, citat:

”jeg er specielt interesseret i Deres juridiske og sundhedsmæssige overvejelser i forbindelse med Karinas tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tvangsbehandling tilbage i 2013”

”Jeg vil også gerne have en begrundelse for, at Karina er blevet isoleret”

Dette var åbenbart for meget for Sundhedsstyrelsen, som er medskyldig i mange lovovertrædelser i sagen ifølge vores advokat. Og det er ganske givet denne aktindsigtsbegæring, som i virkeligheden ligger til grund for Stig Gedes’ autorisationsfratagelse. Systemet lukker sig fuldstændig om sig selv i denne sag.

Eksempler:

Efter tvangsindlæggelse fik kvinden ikke tildelt en lovpligtig patientvejleder, som kunne have hjulpet hende med at klage, så hendes sag var kommet for en dommer inden for de første 5 dage. Lukket sag.

Kvinden isoleres, så hun ikke kan berette, hvad hun kommer ud for. Lukket sag.

Politimanden, som beordrede tvangsindlæggelsen, blev 3 mdr. senere kvindens værge, hvem alt skulle gå igennem. Lukket sag.

Værgen udtaler, at han holder med psykiaterne og hjælper således ikke kvinden. Lukket sag.

Under en retssag om værgemålet ville kvindens advokat have indkaldt psykiater Nils Balle og værgen Kaj Stendorf som vidner, men det mente dommeren ikke var nødvendigt. Lukket sag og sagen faldt.

Når Stig Gerdes beder om aktindsigt, så tager man han autorisation. Lukket sag.

Det er ALT DET, som læge Stig Gerdes var oppe imod.

Læge Stig Gerdes er en empatisk og modig mand, som ønskede at hjælpe sin patient, men som tabte pga. de involveredes magtarrogance og frygt for, at sagens rette sammenhæng skulle komme frem.

Det værste er, at når det er de højeste instanser i Danmark, man er oppe imod, så er der ikke nogen, man kan klage til og få medhold.

Bente Stenfalk
Næstformand i Borgerretsbevægelsen

Del Baggrunden for læge Stig Gerdes' autorisationsfratagelse