Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Efter oversvømmelsen: Nu drukner Jyllinges borgere i bureaukrati

Miljøminister Esben Lunde Larsen var i topform ved beboermødet i Jyllinge onsdag aften, han var absolut velforberedt og undlod ikke at vise at han er politiker på godt og ondt.

En del af tiden gik med medbragte embedsmænds snak om klimatilpasning og global opvarmning, ikke at det er uvæsentligt, men når vi taler Jyllinge er fjorden ene og alene problemet her og nu.

Det er nu at beboerne i Jyllinge ser deres huse falde i værdi og i mange tilfælde, komplet usælgelige. De er med andre ord stavnsbundet til en kommune som går mere op i bureaukrati end i at hjælpe borgerne. 

Aftenen gik med at tale om diger og kystbeskyttelse, selvom mere end halvdelen af problemet ligger i vandløbslovgivningen, som ejeren, blandt andet, Roskilde kommune, har ansvaret for, samt er forpligtet til at holde således at der ikke sker skade på de omkringliggende grunde.

Naturligvis er problemet at vandet i fjorden stiger, men ved at etablere en sluse ved åens munding kan man let komme dette problem til livs og en sådan ville nemt kunne integreres i et dige. Alligevel mener kommunen, trods beboernes indsigelse at der skal være et dyrt og unødigt dige hele vejen rundt.

Efter at Bodil ramte Roskilde og især Jyllinge hårdt, er beboerne blevet skræmt og har iværksat det ene løsningsforslag efter det andet, de er super aktive og gør hvad man vil i den slags situationer, nemlig beskytte sig selv.

Roskilde kommune er rigtigt nok gået ind i projektet, men der er intet sket og som ministeren sagde på mødet "kan der gå op til 6 år før alle klager er behandlet".

Det er vel og mærke stærke indsigelser fra Naturfredningsforeninger, som i dette tilfælde har måtte sande at deres repræsentanter "er ubetalte amatører og nogen gange er lidt hurtige med at klage" - det tror vi på!

Det er ganske uhørt at sætte vilde strandenge over indbyggere, der kan se deres bolig forsvinde i dybet. 

I et brev fra den daværende regering, skriver Erhvervs- og Vækstministeriet, den 17. marts 2014:

"Det er derfor vigtigt, at den enkelte kommune er sig bevidst om behovet for at sikre borgerne i kommunen ved at foretage de rimelige og nødvendige foranstaltninger herfor" og af Kystbeskyttelsesloven fremgår det af §18a stk. 9 "Rettidig klage har opsættende virkning. Dog kan den myndighed, der har truffet afgørelsen, bestemme, at uopsættelige reparations- og afværgeforanstalningen skal iværksættes uanset rettidig klage."

Der er altså lovhjemmel til at gå i gang med kystsikring straks.

Det er ufatteligt at det er beboere og udenforstående som finder disse oplysninger, fremfor at kommune gør det og skrider til værks. Man havde samme problem ved Amager Fælled og igangsatte et kæmpe dige projekt, på trods af klager fra DN, som efterfølgende er fundet fortrinligt af samme interesse organisation. 

Kære Roskilde Kommune - det er nu i skal træde i karakter, det har allerede varet for længe.

 

Knud Damgaard

Spidskandidat KV17 LA Roskilde

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:10
Emner: 
politik

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil