Gå til hovedindhold

Miljøaktivismen er farligere end kommunismen

Rigtig meget politik hvor hensynet til miljøet indgår, er der grund til at se nærmere på.

Et eksempel vedrørende spildevandsrensning i det åbne land ses nedenstående:

Vendingen ”ingen ejendom har krav på en ret til at forurene i et eller andet omfang” går igen når statsansatte jurister skal forholde sig til hvad der er op og ned indenfor planlægning af spildevandsrensning.

Den såkaldte »Ry-dom«. Dom afsagt den 14. december 1994 af retten i Skanderborg om påbud til en enkeltudleder senere stadfæstet af Vestre Landsret den 18. maj 1995, indgår vendingen også som et vægtigt argument.

Det er imidlertid ikke en vending der er hentet fra en lov, men stammer fra vejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser fra 1999.

Altså er det, langt hen ad vejen, embedsmænds fortolkning af loven, domsafsigelser bygger på - og ikke gældende lov.

Så det er både en byret, landsret og faktisk også en højesteret ​(​U.2002.1820H​) der er vildledt af embedsmænds lovfortolkning.

Nu er det sådan, at dommere er ganske almindelige mennesker med følelser ligesom alle andre og er ikke overmennesker som nogen måske tror.

Så det miljøhysteri vi har været udsat for i de seneste årtier, grundet ukritiske medier, sniger sig ind alle vegne, og som en anden gøgeunge skubber det alt andet til side, herunder undergravning af retsvæsenet.

Vi tager den lige igen ”ingen ejendom har krav på en ret til at forurene i et eller andet omfang”.

Den der sidder inde med definitionen har erobret nøglen til det totalitære samfund.

Fra man står ud af sengen om morgenen, til man lander der igen hen på aftenen, foretager vi alle noget, som dem der administrerer definitionen kan kalde forurening.

Hver eneste dag skabes der forurening og uorden, men tilsvarende skabes der ligeså meget orden og oprydning efter forureningen, hvis myndighederne ellers ville lade være med at blande sig.

Tidligere præsident i Tjekkiet Vaclav Klaus der havde levet under kommunismen sagde i 2007:

"Miljøaktivismen er farligere end kommunismen. Den udgør tidens største trussel mod friheden, demokratiet, velstanden og markedsøkonomien."