Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Liberalisme – mere end rå egoisme

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Liberalisme – mere end rå egoisme

Skrevet af Malene Bach

Liberalismen og de forskellige libertarianske strømninger har fået et blakket ry. Liberalisme er blevet synonymt med rå finanskapitalisme, egoisme og grådighed. Og det med god grund. For mange liberale føler sig kaldet til at forsvare store multinationale selskaber for enhver pris og fremhæve dem som pragteksemplarer på uafhængig kapitalistisk ånd og virkelyst.

Disse virksomheder er dog ofte viklet ind i statsstøtte og monopoler, hvilket ikke har meget med et frit marked at gøre. Alligevel finder man hos de borgerlige partier en leflen for og forherligelse af denne form for kapitalisme, heriblandt finanskapitalismen og bankerne, og der har udviklet sig en tendens til at negligere eller afvise enhver form for kritik af denne form for virksomhed.

Der bliver lagt stor vægt på økonomien og skattelettelser, men i forbifarten glemmer man at fokusere på den solidaritet og gensidige omsorg for hinanden, der er nødvendig i et frit samfund med en mindre stat. Derfor har liberalismen fået karakter af at stå i de multinationale virksomheders tjeneste, og derfor forbinder mange mennesker liberalisme med egoisme og grådighed, hvilket man efterhånden ikke kan fortænke dem i.

Men liberalisme er også solidaritet med sine medmennesker – en solidaritet, der i modsætning til socialismens statstvang er baseret på frivillige initiativer og en følelse af forpligtelse til at hjælpe sine medmennesker. Dette perspektiv bliver tit overskygget af liberales optræden i medierne, hvor ordet skattelettelser og frihed bliver gentaget som et mantra, der ofte klinger hult. Adam Smith fremhæver i The theory of moral sentiments, at alle mennesker er udstyret med en naturlig følelse af sympati i forhold til ens medmennesker, der viser sig på den måde, at vi bliver berørte af andres sorger og lidelser, idet vi spejler os i dem, og selv det mest egoistiske menneske kan ikke sige sig fri fra denne påvirkning.

I medierne og i liberale kredse er man tilbøjelig til at fokusere meget på økonomien og statens frihedsindskrænkninger frem for medmenneskelighed og omsorg over for hinanden. Hvis liberalismen skal overvinde sit dårlige ry, og hvis flere, heriblandt også kvinder, skal fatte interesse for liberalismen, bliver vi nødt til at ændre diskursen, således at liberalisme i højere grad bliver forbundet med næstekærlighed og tillid til mennesker. Men dette er ikke blot et spørgsmål om retorik – det er et fundamentalt spørgsmål, som vedrører en af grundstenene i et frit samfund med et frit marked og en mindre stat, nemlig at der eksisterer denne form for gensidig hjælpsomhed baseret på en umiddelbar følelse af sympati og forbundenhed med vores medmennesker.

Liberalisme er ikke usødet egoisme, ligegyldighed over for hinanden eller profit for enhver pris. Liberalisme er også omtanke over for hinanden, tro på mennesker, der bunder i en fundamental positiv opfattelse af mennesket, hvor mennesket anses for at være i stand til at organisere sig på den bedste måde uden om staten, danne frie fællesskaber og forvalte sin egen frihed på en konstruktiv måde. Dette står i skarp kontrast til det socialistiske og kollektivistiske verdensbillede, hvor mennesket opfattes som en brik i et system, og hvor individet bliver umyndiggjort og sat til side til fordel for det fælles gode, og hvor næstekærlighed pr. definition forvaltes gennem statens tvang.

Dette har grobund i et meget pessimistisk menneskesyn, hvor mennesket ikke anses for at være i stand på at tage vare på sig selv baseret på en frygt for, at mennesket uden en stat eller med en mindre stat vil forfalde til den rene naturtilstand og begå vold og overgreb mod medmennesket. Det handler grundlæggende om det menneskesyn, man ønsker at promovere, som venstrefløjen så ofte gør opmærksom på ved at tage patent på næstekærlighed og godhed. Tror man grundlæggende på menneskers værd, eller er man overbevist om, at staten skal overtage ansvaret for en?