Corona har været hård ved Folkets Avis, magasinet IDENTITET og de mange andre medier på FOLKETS. Omsætningen er halveret på et år.

Vi er 0 abonnenter og skal op på 200 forholdsvist hurtigt før det giver mening.

Vil du være med til at sikre at Danmark også i fremtiden har uafhængige medier?

Citathistorie: 

Skatteyderbetalt festforening for politikere: 52 juleøl, 43 snaps, 23 gin, 16 bittere, 13 rom, 11 whiskeyer og listen fortsætter ...

Foto: Pixabay
Bar. Foto: Pixabay

For mange politikere er det at sidde i kommunale selskabers bestyrelser et givtigt ben. Hos AffaldPlus er man dog gået skridtet videre, da det kommunale skraldefirma rummer noget nær en skatteyderbetalt festforening.

- Vi gør en stor indsats for at forebygge, at affald opstår, og på genbrugspladserne giver vi decideret ting ”nyt liv” ved at redde de bedste effekter op af containerne og gøre dem klar til salg i vores genbrugsbutik. På den måde bliver ting levetidsforlænget, og vi kan udsætte den dag, hvor de skal affaldsbehandles.

Sådan lyder en del af fortællingen om AffaldPlus, når det kommunalt ejede og finansierede selskab på sin hjemmeside fortæller om sit daglige arbejde. Det med udgangspunkt i hovedkvartet i Næstved, hvorfra skraldefirmaet dækker det meste af det Syd- og Vestsjælland.

Det kommunale ejerskab har gjort det muligt for gravermediet Journalista.dk, at skabe et overblik over de udgifter, som skatteyderne eksempelvis har fået lov til at betale til selskabets rejser og repræsentation. Herunder også de middage, der har haft deltagelse af lokalpolitikere som socialdemokraten Niels O. Pedersen, byrådsmedlem i Slagelse Kommune og AffaldPlus' bestyrelsesformand, og Jørn Elo Hansen, der ud over at være næstformand i AffaldPlus også sidder i Vordingborg byråd for Venstre.

Særdeles fugtige julefrokoster og dyre udenlandsrejser

Ifølge de fremsendte bilag til Journalista.dk, har det i dén grad været en dyr fornøjelse for skatteyderne, når politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere hos AffaldPlus har svunget Dankortet – både i ind- og udland.

Eksempelvis kostede det foråret 2015 skatteyderne 246.430,78 kroner, da en gruppe af politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer sammen med ledende medarbejdere hos AffaldPlus, tog på studierejse til USA. En rejse der fulgte op på deltagelsen i verdenskongres for affaldsselskaber, som i september 2014 fandt sted i Brasilien med deltagelse af AffaldPlus – hvilket blev brugt som afsæt for private ferierejser i det sydamerikanske land.

Journalista.dk kan også dokumentere et meget stort forbrug af alkohol, når AffaldPlus' top afholder dyre sammenkomster i Danmark. Det var eksempelvis tilfældet i 2015, hvor 17 deltagere i en julefrokost for bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i dén grad gik i baren. Her indtog de 52 juleøl, 16 bittere, 43 snaps, 23 gin, 13 rom, 4 cognacer, 11 whiskeyer, 1 glas rødvin, hvilket blev sat til livs sammen med 24 sodavand og en større buffet.

Med om bordet var ifølge bilagene lokalpolitikere som Niels O. Pedersen og Jørn Elo Hansen.