Kun medlemmer

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

316

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem

Primære faneblade

Normaliser ministerpensionerne nu!

Antal

Brugerindlæg af Debatredaktionen

Ofte i såvel den offentlige debat som ved middagsbordene derhjemme støder man på udtalelser om, at ministerpensionerne er alt for høje, og at de ikke er de ekstravagante pensionsordninger værdige. Ministrene synes at have fortrængt, at de er folket tjenere og ikke dets ubetinget elskede ledere.

Det, hvorvidt en minister har gjort et godt stykke arbejde for nationen eller ej, afhænger ofte, men ikke altid, af, hvilke politiske sympatier, man har. Det bør derfor ej heller blive et spørgsmål om politiske målsætninger i almindelighed, der afgør, om en minister bør modtage sin retmæssige pension. Ret skal være ret – men er loven rimelig?

I år 2000 under Nyrup-regeringen blev lovgivningen lavet om, så at ministrene først modtager pensionen, efter de fylder 60 år og ikke som før, efter de stoppede deres ministerperiode. I lovbekendtgørelse nr. 273 af 20/04/2004 (loven om vederlag og pension mv. for ministre) §4 står der, at en ”minister, som har haft mindst et års funktionstid som minister, er berettiget til egenpension.” Er den lukrative ministerpension retfærdig? Kan ministre tillade sig at nyde godt af en for dem yderst favorabel ordning? Vores svar til begge spørgsmål er nej. Nuvel, juridisk kan de gøre det, og de gør det i stor stil, men det i sig selv gør det i vores øjne ikke rimeligt.

1 års ministerarbejde og din alderdom er økonomisk sikret med knap en kvart mio. årligt. Har ministeren tilsvarende været medlem af Folketinget, får denne også folketingspension (op til 31.900 kr. månedligt afhængigt af medlemsperioden). Tilsvarende generøse forhold gør sig ikke gældende for de almindelige arbejdere: Håndværkerne, social- og sundhedspersonalet og arbejderne i industrien. De kan lægge ud med folkepensionens grundbeløb på knap 70.000 kr. årligt.

Nogen vil kalde os populister og andre, at vi er uforstående over for politikernes arbejdsvilkår. Vores opfordring til folketingspolitikerne er ikke desto mindre, at de ved først kommende lejlighed bør normalisere ministerpensionen efter forhold, der minder om arbejdere med tilsvarende arbejdsvilkår. For hvem fortjener den bedste pension: Ministeren efter et års arbejde eller den typiske arbejder gennem et helt liv?

Marc D. Bangert, lokalbestyrelsesmedlem i Liberal Alliances Ungdom Aarhus og medlem af Liberal Alliances Ungdoms Politisk Udvalg

Nikolaj Nielsen, lokalnæstformand i Liberal Alliances Ungdom Aarhus og medlem af Liberal Alliances Ungdoms Politisk Udvalg

Del

Del eller citer ved at kopiere linket her

Udgivet: 

11/03/2014 - 21:06

Seneste ændring: 

21/03/2019 - 12:53

Del eller citer med linket her

MediaCreeper