Fokus på selvstændiges vilkår

Skrevet af Lennart Kiil

Virkelyst, skabertrang, iværksætterånd, selvstændighed. Vi har det i os. Vi er alle født med det. Men de politiske realiteter i Danmark levner ikke meget plads til udfoldelsen. Hos mange er ilden slukket inden studietiden er ovre.

Langt de fleste søger et embede, som de forventer andre stiller til rådighed for dem. I stedet for selv at skabe noget. Og de få, der forbliver selvstændige og skaber virksomheder, får ikke nogen opbakning fra det omgivende samfund.

I Danmark er det sådan, at man som selvstændig altid selv bærer hele risikoen under etableringen, men skulle man være dygtig nok - og have heldet med sig - og lykkes, så står SKAT klar til at indkassere hovedparten af fortjenesten. Så skal der deles med alle dem, der ikke turde løbe risikoen selv.

Som selvstændig nyder man slet ikke samme beskyttelse som lønmodtagere, men ikke desto mindre er selvstændige tvunget til at betale til ordninger, det reelt kun er lønmodtagere, der har glæde af. Hvis en virksomhed går konkurs, har lønmodtagerne fonde til at sikre deres løn, mens den lille selvstændige må vinke farvel til ubetalte fakturaer.

Hvis du som selvstændig har haft en lav indkomst gennem mange år og først sent får en højere, får du ikke mulighed for udvidelse af det beløb, du kan spare op til pension under favorable vilkår, selvom du skal nå det på kortere tid end lønmodtageren. Systemet belønner nogenlunde stabile indkomster og straffer de selvstændiges mere svingende indkomster.

Dertil skal selvstændige bøvle med bureaukrati, tilsyn, kontrollanter, fagforeningsfolk og jeg ved snart ikke hvad, mens lønmodtageren typisk kan holde fri klokken 17 - og så er det det.

Sådan er det hele vejen igennem. At nogen overhovedet gider være selvstændig under det lønmodtagerregime, politikerne og bureaukraterne har indført herhjemme, er et mindre mirakel. Det må være lysten, der driver værket. Nogle vil bare ikke være lønslaver. Og tak for det!

I tilgift må selvstændige ærgres over den uforstand, hvormed store dele af den etablerede presse behandler området. Mediernes dækning af selvstændige og iværksættere er slet ikke dækkende, for at sige det rent ud. Det skal gøres bedre fremover.

På Folkets Avis vil vi undersøge både vilkårene for selvstændige og se nærmere på, hvorfor nogle mod alle odds alligevel vælger den sikre lønmodtagertjans fra til fordel for det risikable liv som selvstændig. Følg med i den kommende tid her på avisen.