Primære faneblade

Lukket

Politikerne klager over dårlig behandling i pressen – mens de rager stadigt flere privilegier til sig på folkets bekostning

Foto: Pixabay
Politikerne klager over politikerlede - men de skaber den jo selv. Så tag lige en tudekiks, kære politikere.

Med jævne mellemrum beklager politikerne sig over hvad de kalder "politikerlede".

Det sker heller ikke sjældent at de beskylder pressen for at være årsagen til denne.

Sandheden er dog at politikerne selv sidder med hovedparten af ansvaret for at befolkningen i Danmark mister respekten for dem.

En grundsten i en retsstat er, at alle er lige for loven.

På engelsk har vi begrebet rule of law som meget præcist betegner dette princip.

Høj som lav er underlagt samme lovgivning. Sådan bør det være.

Og er det sådan, så har befolkningen i udgangspunktet respekt for politikerne.

Men så snart politikerne begynder at lave særlove som priviligerer dem selv på den øvrige del af befolkningens bekostning, så undergraves respekten for politikerne.

Og værre – respekten for hele retsstaten sættes under pres.

For i det tilfælde ændrer retsstaten karakter fra at være noget som opretholder orden til alles gavn over i et instrument som benyttes politisk til at gavne dem, som sidder i Folketinget med megen magt.

Tag nu for eksempel den forhøjelse af gruppestøtten som et flertal af politikerne i Folketinget vedtag for knap et halvt år siden. Her forhøjede man det beløb, man som parti i Folketinget har til rådighed af skatteborgernes midler. Man forhøjede det med 40 procent!

Bare fordi.

Et andet eksempel er den særlige førtidspension partierne har indført som giver folketingspolitikere nogle langt, langt bedre vilkår for førtidspension end den øvrige del af befolkningen.

Listen over særlove som begunstiger lovgiverne er efterhånden lang og der går snart ikke et år uden at nyt kommer til.

Det betyder åbenbart mere for politikerne at rage særlige privilegier til sig end det betyder for dem at befolkningen har respekt for retsstaten i Danmark.

Som redaktør på FOLKETS avis er jeg naturligvis særdeles fokuseret på den udvikling, og jeg gider ærligt talt ikke høre på noget hyleri fra hverken politikere eller deres apologeter, når vi går hårdt efter lovgiverne og systemet.

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
11/12/2019 - 15:35
Organisationer: 
Folketinget

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil