"En sygdom i samfundet" - det er da også træls folket har krav på at vide hvad magthaverne går og roder med – ikke, Esben Lunde?

Foto: Steen Brogaard / ft.dk fotos til pressebrug
Esben Lunde Larsen. Foto: Steen Brogaard / ft.dk fotos til pressebrug
Skrevet af Lennart Kiil

Det er en interessant udtalelse Esben Lunde Larsen er kommet med.

- Jeg mener, det er en sygdom i vores samfund, at der bliver søgt om aktindsigt i alt mellem himmel og jord.

Det ifølge http://politiken.dk/.

Givetvis har det ikke været meningen at udtalelsen skulle ud til offentligheden. Men det er den altså kommet.

Og som regel er det netop de ting som ikke er møntet på offentligheden som er mest interessante for netop offentligheden.

Og hvis ikke pressen og borgerne havde muligheden for aktindsigt var der ikke meget som kunne komme frem. Andet end hvad whistle blowers valgte at lække. Og det ville være ret vilkårligt.

Hvis politikere og embedsmænd nu var de rene engle, så var der naturligvis ikke behov for aktindsigter.

Men sådan er verden naturligvis ikke indrettet. Og det skulle man tro, at en mand med teologisk indsigt som Esben Lunde Larsen var klar over.

Søger man aktindsigt er der meget ofte gevinst. Der er ofte noget at komme efter. Og endda ofte meget.

Det kan vi tale med om her på Folkets.dk hvor vi er så heldige at have et samarbejde med mesteren i aktindsigter Lars Bjørknæs.

Se, Esben Lunde Larsen, aktindsigt er ikke en sygdom.

Aktindsigt er medicinen der i en eller anden udstrækning kan holde sygdommen og råddenskaben i skak. Systemets sygdom og råddenskab.

Vi får naturligvis aldrig bugt med politikernes misbrug af magt og skatteborgernes penge, men med aktindsigten kan vi dæmme en smule op.

Og med aktindsigterne har borgerne i det mindste en eller anden mulighed for at følge lidt med i hvad der foregår i det politiske system og på den baggrund overveje om de vil sætte deres kryds ved de værste misdædere næste gang der er valg.

Nej, Esben Lunde, sygdommen er ikke de kontrolmekanismer som borgerne og pressen trods alt har til rådighed - endnu. Nu må vi se hvor længe det varer.

Sygdommen er den magtfuldkommenhed og arrogance mange politikere og embedsmænd i systemet udviser over for de skatteborgere som betaler for hele cirkusset.

Og så er det forkert at påstå, at aktindsigten giver indsigt i alt mellem himmel og jord. Mange som har forsøgt sig med aktindsigt vil vide, at der mange begrænsninger på det, man får ud. Så det er bestemt ikke bare noget tag-selv-bord.

Dog kunne pressens brug af aktindsigt godt blive bedre.

Desværre har store dele af den etablerede presse en bias imod producenterne her i landet og til fordel for alverdens interesseorganisationer.

Så langt mere aktindsigt i ting som begrænser selvstændige, landmænd og et eftersyn af de måder som det offentlige generer disse grupper på efterspørges herfra - og det er noget vi gerne vil gå i gang med her på Folkets.

Det vil vi bruge aktindsigter til. Samt til at afsløre frås.

Husk i øvrigt at abonnere på avisen, så vi fortsat kan holde politikerne i ørerne. Og afsløre misbrug af borgernes skattemidler.

Del "En sygdom i samfundet" - det er da også træls folket har krav på at vide hvad magthaverne går og roder med – ikke, Esben Lunde?