Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Lars Tvede: Zug var efter 2. Verdenskrig den fattigste kanton i Schweiz – men så sænkede man skatterne ...

Skrevet af Lars Tvede

I går kom jeg hjem til Zug efter en måned mest i Verbier plus lidt i Danmark. 

Zug var efter 2. Verdenskrig den fattigste kanton i Schweiz, men begyndte så at sænke skatterne - den modsatte politik af, hvad venstrefløjspolitikere og Dansk Folkeparti anbefaler. Det skabte nogle enorme såkaldte "dynamiske effekter", det vil sige at folk ændrede deres adfærdsmønstre grundet skattesænkningerne. 

Hvordan er kantonen i dag?


- 80 procent af Kantonalrådet er borgerligt. De største partier er Kristendemokraterne (29 procent), De Liberale (25 procent), Folkepartiet (24 procent) og de Grønliberale (2 procent). Venstrefløjen, nemlig socialdemokratiet og De Grønne, har henholdvis 11 og 9  procent

- Kantonalrådet har dog begrænset magt, for alle væsentlige beslutninger afgøres ved folkeafstemning.

- Marginalskatten er godt 20  procent og starter ved indkomster på ca. 7 millioner kroner.

- Ved indkomster under knapt 700.000 er der ingen indkomstskat.

- Der er ingen ejendomsskat; kun en minimal lejeværdi af egen bolig (som i kantonerne ZH, SZ, GL, SO, BL og AG).

- Der er ingen skat på kapitalgevinst (som i hele Schweiz).

- Der er ingen skat på aktieoptioner (som i hele Schweiz).

- Der er ingen skat ved bilkøb (som i hele Schweiz).

- Der er ingen skat på at have sommerhus i udlandet (som i hele Schweiz)

- Selskabsskatten er mellem 8,8 og 15  procent og planlægges nu at blive sænket.

- Momsen er 2,5-8  procent (som i hele Schweiz). Bl.a. sygesikring, sociale services og uddannelse er imidlertid helt momsfrit. 

- Der er dog en formueskat på ca. 3 promille for formuer over 7 millioner kroner og en obligatorisk privat sygesikring. Hvis sygesikring koster over 8 procent af en persons indkomst, dækker det offentlige resten. 

- Ud af de 103.270 jobs i Zug (i 2012) var kun 3.013 i "offentlig forvaltning, forsvar og socialforsikring". 

- Gennemsnitsindkomsten per capita er over en milllion kroner (ca. tre gange så meget som i Danmark).

- Arbejdsløsheden er 2,27  procent.

- Kun 1,6  procent af befolkningen modtager socialhjælp.

- Sygesikring er i verdensklasse med det bedste udstyr og ingen ventelister. (funny fact: Nogle af klinikkerne har en "sommelier" til at hjælpe patienter med valg af vin til maden).

- De ca. 120.000 indbyggere i Zug ejer tilsammen 96.000 biler (hjemmehørende i Zug), herunder 1.782 Porsche, 547 Jaguar, 292 Ferrari og 201 Maserati. Det svarer til, at Odense havde 292 Ferraris, osv.

- 92 procent af kantonens indbyggere erklærer sig ved en rundspørge fra Federal Health Office "lykkelige".

- Kantonen accepterer betalinger med bitcoin.

- Togene går helt overvejende til tiden. Schweiz har 40+ private togselskaber, og det største ejes af kantonerne og lever af billetsalg plus performance honorering fra kantonerne. Staten laver ikke togdrift.

- Zug har ligesom de andre kantoner sin egen politistyrke og sit eget skolevæsen, som styres af kantonen; ikke staten.


Så ... man kan altså godt organisere et samfund med decentralisering, privatisering og lave skatter og slippe mægtig godt fra det.

Schweiz ligger i top på internationale sammenligninger af socialt og humanistisk velbefindende, hvilket forklarer, at så mange mennesker strømmer til Schweiz.

Det private erhvervsliv i Schweiz er dobbelt så stort per indbygger som det danske.

Og staten, som i øvrigt kun har syv ministre, har budgetoverskud. 

Hvad i alverden er det, Dansk Folkeparti ikke kan forstå? Var I ikke engang borgerlige?