Citathistorie: 

Åh, hvor kommunalt: Medarbejdere smuttede efter "smart" talentprogram til 686.250 kroner

Et dyrt program skulle sikre, at Herning Kommune videreudvikle en gruppe talentfulde medarbejdere. Men af programmets 15 deltagere, forlod de 2 kort efter afslutningen kommunen.

-Det er en ny måde at tænke medarbejdere på. Kommunen skal positionere sig for at fastholde dygtige ledere.

Sådan lød det fra Maike Glue, HR-konsulent og leder af talentudviklingsprogrammet, overfor Mediajungle, da hun i september 2015 forklarede om Herning Kommunes nye satsning i forhold til medarbejderudvikling. Det i form af et talentprogram, hvis hovedformål var at fastholde og udvikle potentielle ledere i den midtjyske kommune.

Hvad HR-konsulenten dog ikke kom ind på, var hvad projektet ville koste skatteyderne. Det fremgår i stedet af aktindsigter, som gravermediet Journalista.dk har opnået i talentprogrammet, som blev udført i samarbejde med et konsulentfirma hyret ind specielt til opgaven.

En aktindsigt der også viser, hvor stor succes Herning Kommune faktisk havde med at fastholde medarbejderne, som var en del af talentprogrammet.

Ledere og afdelingsledere på talentkursus

De fremsendte bilag til Journalista.dk viser, at det i høj grad var afdelingsledere, som fik hjælp af konsulentfirmaet til at udfolde deres potentiale. Ud af de sammenlagt 15 udtagne talenter, var de 5 afdelingsledere og ofte med en uddannelsesbaggrund som sygeplejeske. Samtidig var der også flere medarbejdere fra kommunens teknniske forvaltning, herunder en naturforvalter og en vandløbsmedarbejder.

Det var dog så som så med effekten af programmet, for af de 15 udtagne medarbejdere var det et år senere kun den ene, som rent faktisk havde sikret sig en forfremmelse. Det i en skikkelse af en pædagog, som efteråret 2016 var steget i graderne til at blive afdelingsleder. Omvendt havde to af talenterne fratrådt deres stillinger for helt at forlade Herning Kommune, hvilket drejede sig om en udviklingskonsulent og naturforvalteren.

Uanset den noget begrænsede effekt af talentprogrammet, var regningen dog til at tage at føle på for de midtjyske skatteborgere. Inklusiv moms betalte de lige under 700.000 kroner for den bistand, som blev leveret af et konsulentfirma fra Hørsholm.