Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Sådan kommer vores civilsamfund til at gå under

Skrevet af Jon Loldrup

Når venstrefløjen forestiller sig, at alle gerne vil leve det moderne civiliserede liv i en moderne civiliseret stat, og derfor regner med at se denne udvikling, så gør de en fejl:

Menneskers faktiske livsvilkår bestemmes *ikke* af hvad der objektivt set er de bedste kriterier for menneskers livskvalitet. De faktiske livsvilkår bestemmes derimod af en evig konkurrence mellem menneskene og naturen og mellem jordens forskellige kulturer.

Denne konkurrence er ikke nødvendigvis af bevidst karakter. Den er en grundliggende, underliggende konkurrence som er lige så uomgængelig som den naturlige selektions vedvarende pres på alt levende, og den finder sted uanset om vi tænker over den eller ej.

Når venstrefløjen forestiller sig, at alle gerne vil leve det moderne civiliserede liv i en moderne civiliseret stat, og derfor regner med at se denne udvikling, så gør de en fejl:

Derfor kan vi sagtens se (og ser) oplagt ugunstige livsvilkår spredes og favoriseres, fordi de samtidig har egenskaber der giver dem gode vilkår i den vedvarende kulturelle konkurrence.

Vi ved f.eks. at kultur transmitteres ganske effektivt fra forældre til børn, så hvis man nu forestiller sig en kultur som har som kotume at putte sine kvinder ind i relativt små lejligheder og bede dem om at producere relativt mange børn, så har man en virkelig konkurrencedygtig kultur. I det perspektiv har det ingen betydning at alt ekstrakurrikulært kulturliv og civilsamfund er taget ud af ligningen. Et fattigt liv, javist, men meget konkurrencedygtigt.

I Danmark har vi valgt at placere vores egen kultur i direkte konkurrence med disse meget konkurrencedygtige kulturer. Den kamp kommer vi naturligvis til tabe, med mindre der sker helt drastiske ændringer (næppe). Derfor: nyd dit kulturliv og vores civilsamfund mens det varer! Vores børn og børnebørn kommer til at kigge langt efter det, men det skal da ikke holde *dig* tilbage fra at nyde det.

Go!

(sarkasme kan forekomme..)