Vil I virkelig være det bekendt, kære politikere?

Skrevet af Lennart Kiil

Som vores artikel om Finn viste, findes der i Danmark selvstændige, hvis indkomst ligger et godt stykke under niveauet for kontanthjælp. Selvom Finns indtægt lå under en kontanthjælpsmodtagers, var SKAT stadig efter ham og tog af hans penge for at omfordele til andre rigere grupper, herunder kontanthjælpsmodtagerne.

Enhver kan se, at det ikke er rimeligt. Hvorfor tager man penge fra en fattig og giver dem til nogle, der er rigere? Hvad pokker er det for et ondskabsfuldt og sadistisk system, der gør det?

Heldigvis kan denne helt igennem absurde og uretfærdige situation nemt undgås. Beskæftigelsesfradraget skal simpelthen hæves, så selvstændige og lønmodtagere først begynder at betale skat, når deres disponible indkomst når den størrelse, som kontanthjælpen har efter skat.

Det kan nemt regnes ud:

Grundbeløbet for kontanthjælp er i år: 10.689 kroner per måned. Folk på overførsel betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag, og da personfradraget udgør cirka 3567 kroner per måned, bliver den skattepligtige indkomst 7122 per måned. Beskatningen af dette beløb vil variere lidt alt efter bopælskommune, men at sætte den til 37 procent er ikke helt ved siden af. Således bliver den disponible indkomst for en kontanthjælpsmodtager (indkomst efter skat) rundt regnet 8000 kroner per måned.

Det samlede bundfradrag for selvstændige bør altså sættes til minimum 8000 kroner per måned. Dette beløb skal også friholdes arbejdsmarkedsbidrag (som selvstændige i virkeligheden slet ikke burde betale, da det går til understøttelse af lønmodtager-ordninger, som selvstændige ikke har glæde af).

Der findes kun ét parti, der går ind for at hæve beskæftigelsesfradraget i den størrelsesorden, og det er Liberal Alliance.

Kan der ikke blive råd til at hæve beskæftigelsesfradraget for alle, må der i stedet indføres et fradrag særligt til selvstændige1, hvoraf mange er fanget i den absurde situation, som vores artikel med Finn så fint illustrerede.


  1. I virkeligheden burde det stadigt mere komplicerede, uigennemskuelige og urimelige danske skattesystem reformeres fuldstændigt, men det kan selvstændige altså ikke vente på. ↩︎

Emner: 

På Folkets.dk møder du hverken betalingsmur eller bannerannoncer, faktisk er det ikke et kommercielt projekt - men det betyder ikke at ejeren kan leve af kærlighed og kildevand.

Giv månedligt bidrag eller engangsbeløb til Folkets.dk - så støtter du alle de frie medier på platformen.

Du kan støtte ejer og redaktør gennem formularen eller på Mobilepay 40261872