Kun medlemmer

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

294

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem

Primære faneblade

Staten skal ikke drive bankvirksomhed

Debatindlæg
Åben

Gratis

Husk at dele

Nyudnævnt formand for Kommunernes Landsforening, Kalundborgs borgmester Martin Damm (V), var i medierne i forrige uge med et forslag om, at staten skal yde økonomiske garantier til huskøbere, der ønsker at købe bolig i landets udkantsområder.

Dette forslag vil imidlertid medføre flere problemer. Det første er, at staten – og derfor skatteyderne – kommer til at hæfte for alle de tab, der måtte være forbundet med et sådant initiativ og ikke realkreditinstitutterne, hvis priser på lån må anses at ligge på det niveau, der afspejler risici ved et huskøb i mindre attraktive områder, altså den reelle markedsværdi for en given bolig og dertilhørende lån. Vender markedet, vil staten således blive et offer for den selv samme boble, den har været med til at puste op – en boble, markedet ideelt ville have sprunget i god tid.

Det andet er, at staten ikke aktivt bør intervenere i, hvor folk vælger at bosætte sig. Det må være op til folk selv at bestemme sig for, hvor de ønsker at bosætte sig i overensstemmelse med de ønsker, behov og muligheder, de har.

Det tredje er selve princippet i, at staten bruger indkrævede skattekroner på noget, der ikke bør være dens rolle i samfundet. Staten skal stå for bl.a. national sikkerhed og ordentlige retstilstande og ikke som formidler af lån til hverken profitable eller risikable foretagender.

Kort fortalt: Staten bør ikke drive de facto bankvirksomhed, blande sig i folks valg af huskøb eller bruge ressourcer på noget, der falder uden for de statslige kerneopgaver. Lad alt dette fungere og foregå på markedet, hvor den usynlige hånd kan give det endelige håndtryk eller vinke pænt farvel.

Marc D. Bangert Lokalbestyrelsesmedlem i Liberal Alliances Ungdom Aarhus

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:11
Citer med linket her:
10 sekunder, tak

Vi lægger ikke debatindlæg bag betalingsmur.

For budskabet skal ud til alle.

Men det koster at redigere og bringe debatindlæg.

Bak op om det frie ord og den åbne debat.

Bliv medlem
eller sponsor

Del eller citer med linket her

MediaCreeper

Jeg bruger meget tid på at udgive medierne på FOLKETS. Og de gør en forskel. Du kan bakke op om indsatsen ved at blive medlem eller sponsor. Mvh. Lennart Kiil