Primære faneblade

Moderne ledelsesstil – en fordel eller ulempe?

Annonce

Kommercielt

Ledelsesstilen ændrer sig over tid. I vores bedsteforældres tid var ledelsen autoritær og forholdet til chefen var ikke af den venskabelige karakter. Siden da, er der løbet meget vand under den famøse bro, og der er sket meget på ledelsesfronten.  I dag er ledelsesstilen i moderne virksomheder blandt andet karakteriseret ved at være flad og selvledende – en direkte pendant til den autoritære og hierarkiske stil, der kendetegnede fortidens ledelse.

Grunden til, at ledelsesstilen har forandret sig er, at virksomhederne i langt højere grad skal være omstillingsparate og hurtige til at tilpasse sig forandringer i samfundsudviklingen. Når der skal træffes hurtige beslutninger , duer det ikke, at alle beslutninger skal igennem fem ledelseslag og tilbage, før man kan komme frem til en endelig beslutning. Det er alt for tidskrævende. Samtidig skaber den moderne ledelse motivation ved at give medarbejderne frihed under ansvar, så de bliver leder i deres eget arbejdsliv.

Selvom vi hylder den moderne ledelsesstil, er det ikke fryd og gammen alt sammen. Her får du 3 grunde til hvorfor:

1)  Konfliktsky ledere

En leder, som ønsker at være venner med sine medarbejdere, kan have svært ved at bibeholde sin autoritære rolle overfor medarbejderstaben. Hertil kommer det faktum, at mange medarbejdere oplever chefen på slap line til julefrokosten, eller når personen, lettere beruset, betror sig, til medarbejderne, omkring virkelig personlige ting. Det kan skabe et forhold, hvor man har svært ved at tage chefen seriøs.

Ligeledes oplever cheferne, der har et nært forhold til medarbejderne, at konflikthåndtering kan være en udfordring, fordi de ikke vil skade den gode relation, de netop har opbygget til de ansatte. Ikke desto mindre kommer der ikke noget godt ud af at undgå konflikterne, da dårlig ledelse vil skade forholdet til medarbejderne og forretningen generelt.

2) Det grænseløse arbejde

Når medarbejderne selv har ansvaret for sine arbejdsopgaver og at overholde deadlines, og når arbejdstid- og plads kan indrettes, så det kan kombineres med et travlt familieliv, så betyder det, at de gængse arbejdstider udviskes. Når du ikke dine arbejdsopgaver i dagtimerne, tager du bare arbejdet med hjem og laver det om aftenen eller i weekenderne. Når telefonen og arbejdsmails desuden kan besvares på alle tidspunkter har du ikke længere faste rammer for, hvornår arbejdet skal udføres. Det betyder at medarbejderne ofte kommer til at arbejde mere, end de bør, fordi muligheden simpelthen er der. Denne slags arbejdsliv kan føre til stress og demotivation, simpelthen fordi de ansatte aldrig har helt fri. Der er altid mulighed for liiiige at komme lidt længere ned i bunkerne af uløste arbejdsopgaver.

I nogle brancher er det værre end andre. Eksempelvis kan man som erstatningsadvokat forvente at skulle besvare kundehenvendelser og arbejdsmails, uanset om klokken er 9 eller 22 om aftenen. Det kan skabe en stresskultur i branchen, som er svær at komme af med, og som medarbejderne blot ser som et vilkår for at kunne arbejde med deres fag.

3) Manglende sparring

Under den moderne ledelsesstil sidder vi alle med hver vores arbejdsopgaver – ofte meget alene, fordi andre ikke er inde i vores arbejde – ej heller vores chef, der måske slet ikke aner, hvad vi laver. Det kan give følelsen af, at vi  er overladt til os selv, når opgaverne volder problemer.  Og særligt i dag, hvor vores arbejdsopgaver og kompetenceområder løbende ændrer sig, kan det virke stressende, når vi ikke kan få sparring i forbindelse med vigtige opgaver og beslutninger, som kan have stor betydning for vores arbejdsplads. Denne usikkerhed, i forbindelse med nye opgaver, og hvordan de løses, kan desuden give søvnløse nætter, fordi der ikke er nogle erfaringer i organisationen/virksomheden, som man kan trække på.

Sidder du eksempelvis med vedligeholdelsen af virksomhedens hjemmesider, så har din chef måske tænkt, at du ved noget om oprettelse af hjemmesider og valgt af CMS system og webhotel, mens du ikke har den fjerneste ide. Det kan være angstprovokerende at få opgaver af så vigtig en karakter, som du forventes at træffe det bedste valg omkring, men som du i realiteten er lige så uvidende omkring, som resten af dine kollegaer. Det er derfor en opgave, som vil kræve ekstra meget af din tid, da du skal lave research og forsøge at sætte dig ind i et helt nyt vidensområde. Dette betyder, at du kommer bagud med dine andre arbejdsopgaver, hvilket kan give stress og at du må slække på kvaliteten i dine andre opgaver.

annonce

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil