Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Om at gøre det godt ved at gøre godt

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

0

Om at gøre det godt ved at gøre godt

Daniel Baun: Heartcore Business
Baun & Co. 182 s., 2013

Det er faktisk muligt for en virksomhed i konkurrence med andre på et kapitalistisk marked både at tjene penge, have tilfredse kunder og medarbejdere plus at gøre gavn for samfundet ud fra ædle principper grænsende til ren filantropi. Sådan lyder påstanden og konklusionen i Daniel Bauns tankevækkende og inspirerende bog Heartcore Business, der har overskriften til denne anmeldelse som undertitel. Essensen er nemlig, at de bedste resultater for ens virksomhed, humanitære/kommercielle projekt opnås, når man samtidig gør andre glade og tilfredse for at inspirere dem til at give noget retur, så den positivt igangsatte udvikling fortsætter.

Baun plæderer dog ikke for, at det hele handler om den rene gavebod. Det er vigtigt at fastholde en sund økonomi i foretagendet ud fra en bæredygtig forretningsmodel. Men penge, vækst, magt og indflydelse skal ses som midler, der bruges varsomt, og disse styringsredskaber må aldrig ende med at blive målet i sig selv, for ellers er det et skridt frem og to tilbage. Bogens første del hedder slet og ret ´ideen´, der er centralt for hele den måde, forfatteren argumenterer sine pointer på, når det handler om bedre ledelse, motivering af medarbejderne, at vise sociale hensyn og om at give noget tilbage til det samfund, man er en del af.

Ophavsmanden til Heartcore Business lod sig en aften indfange af en sangskriver, der i en af sangene stillede det essentielle spørgsmål: ”What do You give your Heart Away To?” Hvad er det inderst inde, du brænder for som menneske, iværksætter, politiker og idemager? Uanset udfaldet af den tankeproces gælder det om at have hjertet med, hvis du vil vinde andre for din sag eller det produkt og tjenesteydelse, der skal i handelen. På overfladen lyder det umiddelbart banalt, men dykker man som læser ned i kernen af Daniel Bauns budskab, er det alt andet end det.

Styrken i hans bog er nemlig, at der ved hjælp af konkrete eksempler og case historier tegnes et klart billede af, at ´Heartcore Business´ rent faktisk virker og er blevet afprøvet gennem en del år på forskellige niveauer ud fra devisen om, at formålet kommer før profitten – sidstnævnte skal nok følge efter, når det er lykkedes at fastholde tilfredse ansatte, kunder og omgivelser i relation til ens virksomhed og projektmageri. Den grundige gennemgang af en række små og store danske som udenlandske virksomheder viser nemlig med al tydelighed, at omsætningen ofte er blevet flerdoblet ad åre, når den ideelle fordring har førsteprioritet og udføres stringent og konsekvent.

Den oprindelige idegenerering bag ens Heartcore Business må således aldrig tabes af syne og skal nærmest dagligt kommunikeres ud til dem, der har til opgave at implementere den; medarbejderne. Ydermere er det afgørende at holde fokus på de ting, man er bedst til. Lego koncernen vandt en del af det tabte terræn tilbage, da man atter besindede sig på at udvikle legetøj til morgendagens ingeniører efter at have frasolgt en række foretagender, der ikke havde rod i det at producere byggeklodser, der skulle stimulere børns leg bedst muligt.

Anden del, ´Heartcore Business´, går i detaljer med at definere konceptets forskellige delelementer. Her kan nævnes Heartcore ansatte, ledelse, strategi og organisation. Forfatteren går nye veje i bogen sammenlignet med meget af den litteratur, der ellers findes på markedet om virksomhedsledelse og maksimering af indtjeningsmuligheder. Han viser, at en mere humanitær og altruistisk tankegang fint kan gå hånd i hånd med at tjene penge og skabe arbejdspladser en masse sågar, når tankekonceptet virker optimalt. Men det kræver hårdt mentalt benarbejde at nå til det punkt, da der undervejs skal gøres op med en del vanetænkning og umiddelbar modstand på grund af netop vanetænkningens stærke magt.

Heartcore Business anbefales på det varmeste til alle, der beskæftiger sig med optimering af ideer og motivering af menneskelige ressourcer i såvel privat som offentligt regi – lad os give nye tankesæt en chance, og Daniel Baun har leveret et godt bud på, hvordan vi konkret og konstruktivt kan komme videre ad den vej.

Seneste ændring: 
11/12/2019 - 15:36
Emner: 
kultur
Del Om at gøre det godt ved at gøre godt