Medarbejder hos Google skrev at forskelle mellem mænd og kvinder ikke kun var en social konstruktion - så blev han fyret

Flere internationale medier bringer historien om James Damore, som er blevet fyret fra Google efter han havde skrevet et internt notat om kvinder og mænd hos teknologi-giganten.

Notatet var ikke i sig selv bemærkelsesværdigt. 

James Damore bemærkede at det relativt lave antal kvinder i teknologi ikke nødvendigvis alene skyldes en social konstruktion eller diskrimination imod kvinder, men at der også kunne være biologiske faktorer på spil i en eller anden grad.

Det samme kom Lawrence Summers til at postulere for en del år siden. Det kostede ham jobbet som chef for Harvard Universitet.

I USA sidder mangfoldighedskonsulenter tungt på de store virksomheder og accepterer ikke ytringer som falder unden for en postmoderne socialkonstruktivistisk ramme, der kræver at alle forskelle mellem køn skal forklares med diskrimination og stereotyper.

Paradoksalt nok ødelægger mangfoldighedskonsulenterne dermed mangfoldigheden i meninger og holdninger på en arbejdsplads.

I den vestlige verden er det nu sådan at man både kan blive fyret og forhindret i at få nyt arbejde, hvis man udtaler sig om eventuelle biologiske forskelle mellem de to køn.

Noget i den stil ramte den danske psykologiprofessor Helmuth Nyborg, som blev røget ud af Aarhus Universitet.

Det er derfor med at tage sig i agt for mennesker som hævder at arbejde for mangfoldighed og diversitet.

I praksis gør de ofte præcist det modsatte.

Google har oplyst at man nu vil begynde at diskriminere aktivt imod mænd ved at udelukke dem fra kurser forbeholdt kvinder.