Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Abort og befolkning

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Abort og befolkning

Skrevet af Lennart Kiil

Inden abortloven blev vedtaget for 40 år siden, var aborter ulovlige i Danmark. Forbuddet forhindrede dog ikke folk i at få udført aborter. Inden forbuddet blev fjernet, fandt aborter ofte sted under farlige forhold og resulterede ikke sjældent i sterilitet eller andre alvorlige komplikationer for kvinden. Forbud er en skidt ting.

Det var altså på mange måder et fremskridt med abortloven, fordi statens restriktive indblanding faktisk blev mindre. Staten besværliggjorde ikke længere abort, så nu kunne den udføres fremme i lyset under ordentlige og hygiejniske forhold. Aborter skulle ikke længere udføres på et køkkenbord i nattens mulm og mørke. Loven sendte også et vigtigt og godt signal om, at den enkelte borger - og ikke staten - bestemmer over egen krop.

At aborten kom frem i lyset, betyder dog ikke, at abort ikke er nogen alvorlig sag. Det er med god grund et spørgsmål, der kan sætte sindene i kog. På den ene side har vi en gruppe, der mener staten skal forbyde og forhindre aborter. På den anden en gruppe, der finder det rimeligt at tvinge skatteyderne til at betale for at gøre operationen "gratis" og samtidig fremfører argumenter om, at abort ikke er noget problem.

Begge positioner er uholdbare, mener vi. Den historiske erfaring viser som beskrevet ovenfor, at forbud kun gør ondt værre. Men samtidig er det urimeligt at tvinge abortmodstandere til at betale for abort over skatten. Ved abort er der jo ikke tale om en ulykke eller en sygdom, men derimod et valg, så det er vel kun rimeligt, at den, der træffer valget om en abort, selv betaler.

Aborten skal være fri - men ikke "gratis". Pt. kan man ikke blive fri for at betale for andres aborter. Når man selv betaler for svangerskabsforebyggelse, kan man også selv betale for svangerskabsafbrydelse. Den udgift bør man ikke via skatten kunne læsse over på andre. Med mindre da man også mener, at kondomer og p-piller skal betales over fælleskassen af de i forvejen hårdt plagede danske skatte- og afgiftsydere.

Omkring en tredjedel af kvinderne i Vesten får foretaget én eller flere aborter, og for tiden ligger abortraten over fødselsraten blandt teenagere. Det er paradoksalt i en tid, hvor befolkningen bliver ældre og ældre, og hvor mange argumenterer for, at vi skal have øget indvandring fra fjerne egne af kloden.

Et forbud mod abort ville være en katastrofe, men en totalt afslappet og ligegyldig kulturel holdning til abort, hvor man ikke anser abort for et problem, begynder også at vise sig at være problematisk. Kan et samfund, der skyller sin vigtigste ressource ud med badevandet, overhovedet overleve?

Det er klart, at spørgsmålet om abort har stor betydning for Danmarks fremtid og Danmarks befolkning. Det vil fortsat blive debatteret. Her på Folkets Avis har vi op til 40-års jubilæet for abortloven haft forskellige synspunkter fremme omkring abort, men nu vil vi lade emnet ligge for en periode og give os i kast med andre vigtige spørgsmål.

Lennart Kiil og Thomas Vilhelm

Organisationer: 
Del Abort og befolkning