Gå til hovedindhold

Kommune vil 'tvangsopkøbe' privat ejendom - projektmagerne 'glemte' at høre ejeren inden de gik i gang med planlægningen

Af Lennart
Kildemedier

Hvis en privat ejendom ligger i vejen for en af projektmagernes mange våde drømme, hvad gør man så?

Respekterer man den private ejendomsret og finder et andet sted til sit projekt?

Eller "tvangsopkøber" man grunden?

JydskeVestkysten havde i går en historie om en aktuel sag fra Esbjerg.

Læg mærke til det selvmodsigende nysprog-ord: 'Tvangsopkøbe'.

En handel er gensidig og kræver at begge parter frivilligt går med på den. Man kan ikke tvangsopkøbe. Det er nonsens.

I virkeligheden handler det om at man skider på den private ejendomsret. Man eksproprierer. Man tvinger ganske enkelt nogen fra hus og hjem. Det bruger man sin magt til.

I den konkrete sag har Fiskeskipper Niels Arne Hounisen ofret mere end 20 millioner kroner på sit drømmehus.

Men nu ligger huset i vejen for politikernes og projektmagernes planer og man agter at brugen statens magt til at få sin vilje. I artikler på JV lyder det:

Plan & Miljøudvalget har netop anbefalet byrådet at ansøge staten om at få hele området med i det kommende "landsplandirektiv for udviklingsområder". Sker det, vil politikerne forsøge at gennemtvinge udstykningen af området - enten som privat udstykning eller i den mere gængse model, hvor kommunen opkøber jord og ejendomme og selv byggemodner og sælger.

Smart nok. Så kan man "tvangskøbe" grunden med hjemmel i en ny lov som havde en helt anden hensigt og så derefter selv udstykke og sælge masser af mindre grunde.

Godt nok en beskidt måde at behandle den private ejendomsret på.

Tilmed har kommunens politikere og projektmagere åbenbart ikke engang gjort sig den umage at tale med hovedpersonen - altså grundejeren på stedet - inden man gik i gang på planer og projekter for områder på hans ejendom:

"Jeg undrer mig da over, at der foregår en form for planlægning for min ejendom, uden at jeg er blevet orienteret," siger Niels Arne Hounisen til JV.

Formand for Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune, John Snedker fra Socialdemokratiet svarer iskoldt, da spørgsmål om hvad konsekvensen bliver hvis ikke grundejeren vil sælge:

"Så kan man i yderste konsekvens ekspropriere, for byudvikling er en sag for almenvellet".

Jo, men respekten for den private ejendomsret er vel også i den grad en sag for "almenvellet" - ikke gode Snedker?