Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

"Smutter du først?" – Ida Auken i hånlig kommentar til debattør med koreansk mor

Skrevet af Lennart Kiil

Debattøren Christina Yoon Petersen havde i en klumme i Berlingske lagt op til en debat om strammere indvandringspolitik – eller måske rettere en "udvandringspolitik."

På baggrund af problemer med islamisme og underminering af liberale værdier i de vestlige demokratier skriver hun om indvandring fra lande som er overrepræsenterede i de danske kriminalitetsstatistikker:

Alle partier er i dag enige om, at »antallet betyder noget«. Så er de uenige om, hvorvidt tallet skal være 0, 500, 5.000 eller 10.000. Men hvorfor er der ikke nogen, der siger, at tallet skal være negativt? Der skal flere ud, end der kommer ind.

Det blev åbenbart for meget for Ida Auken som i en perfid kommentar til klummen på twitter skriver:

Smutter du først, Christina Yoon? Eller skal vi stemme om, hvem der skal smides ud sådan lidt Robinson style?

Screenshot
Screenshot

Efterfølgende viser det sig dog at politiker og debattør er enige i at kriminelle skal smides ud. Herunder gerne bandemedlemmer.

Måske er der alligevel håb.

Men tilbage står stadig spørgsmålet om den hånlige kommentar om at "smutte først". Skal det så forstås på den måde, at man skal have "rene" danske aner gennem generationer før man må blande sig i debatten om indvandrere?

Svaret blæser i vinden.

Se sammenstødet her:

Jeg har i øvrigt selv en kommentar til Christina Yoons klumme i Berlingske. Hun skriver:

Faktum er, at jo friere et land, man er, jo flere problemer vil man opleve med islamismen i Vesten.

Dette er næppe helt korrekt.

Det er især lande med store gavmilde velfærdsstater som Frankrig og Sverige, der har problemer. Og til dels Danmark.

Lande som har været frie - herunder holdt på liberale principper om selvforsørgelse - har ikke problemer i nær samme omfang. Tænk her eksempelvis på Schweiz.

Det er socialdemokratiske lande hvis gavmilde omfordeling fra den oprindelige befolkning til den tilvandrende, der har tiltrukket de største masser uden forudsætninger for at klare sig på egen hånd.

Og problemerne med manglende integration er større i socialdemokratiske lande fordi tilvandrerne her for længe har fået lov til at isolere sig i parallelsamfund på offentlig forsørgelse uden at skulle tilpasse sig det almindelige arbejdsmarked.

Ikke dermed sagt at der ikke også kan være problemer i ægte frie og liberale lande. Det kan der - men de er mindre. Ægte fire og liberale lande tiltrækker slet ikke problematisk indvandring i samme omfang.