Primære faneblade

Den danske e-handel vækster stadig

Annonce

Kommercielt

I løbet af de seneste 10 år, er danskerne blevet mere og mere vilde med at handle på nettet. Førhen købte vi primært rejser og flybilletter online, men i dag er flere forskellige brancher vokset og vi køber alt fra dagligvarer til boligtilbehør smat et stort udvalg af serviceydelser, som vi finder online.

 

Vi køber alt på nettet i dag

For 15 år siden købte vi primært flybilletter og bestilte rejser over nettet. Men i dag er mange forskellige brancher vækstet online og vi har derfor mulighed for at købe alt hvad vi skal bruge over nettet.

Når E-handelen stadig vækster kommer der flere og flere webbutikker, som giver danskerne en unik mulighed for at klare alle deres indkøb på en gang. Samtidig bliver der samlet et stort udvalg af forskellige varer et sted. Når vi kigger på varer online har vi et langt større udvalg, end i de fysiske butikker, så hvis du fx kigger efter det bedste hvalpefoder til din nye hund, er der gode muligheder for at finde det online.

På den måde samler nettet alle butikker på et sted, og du skal ikke køre fra sted til sted for at klare alle indkøbene. Så hvis du fx skal have købt dagligvarer men også skal forbi en elektronikbutik kan du klare det hele hjemmefra og slipper for transporten mellem butikker. Hvis du kigger efter et legepladsfirma kan du endda også finde det online, og der er derfor alle de muligheder du skal bruge.

I dag køber vi faktisk alt fra dagligvarer og tøj til boligtilbehør og byggematerialer via forskellige webbutikker. Det er derfor flere forskellige brancher der er vækstet, og ikke kun enkelte brancher der nyder godt af den stigende e-handel.

 

Det kan vi godt lide ved at handle på nettet

Der er flere grunde til at vi godt kan lide at handle på nettet. Først og fremmest er det nemt og hurtigt, hvilket spiller en stor rolle for at vi handler mere og mere online. Vi kan sidde hjemme fra sofaen og hurtigt søge efter de produkter, som vi godt kunne tænke os.

Samtidig er der ingen stress i form af åbningstider eller andre kunder der suser rundt i butikker. Der er heller ingen kø, og det er derfor både nemt og bekvemt at handle på nettet – og det kan vi godt lide.

Som en anden væsentlig grund, er der gode muligheder for at spare penge, fordi der er stor konkurrence mellem forskellige webbutikker. Når alle butikker er samlet et sted kræver det nemlig mere at tiltrække kunderne, end hvis du er den eneste elektronikbutik i byen. Derfor gør webbutikkerne meget for at tiltrække kunderne. Det gør de fx ved at prøve at have de billigste priser elle reklamere med fri fragt for at kunderne vælger deres webbutik frem for nogle af de andre. Og det er en fordel for os forbrugere, da vi kan nyde godt at gode priser og fri fragt.

 

Den teknologiske udvikling spiller også en stor rolle

En anden væsentlig grund til at vi i stigende grad benytter e-handel kan forklares med den teknologiske udvikling der i gang lige nu. Vi bruger generelt nettet til flere og flere ting i dagligdagen, og derfor er det også naturligt, at vi handler mere på nettet.

Vi bruger fx nettet til at søge information om produkter eller services, inden vi beslutter os for at købe. Og når vi har fundet informationerne om produktet på nettet, er det naturligt at vi også vælger at købe det der.

Hvis du fx gerne vil have en permanent hårfjerning er der stor sandsynlighed for at du vælger at søge information på nettet, for at finde den bedste måde til at fjerne hårene permanent. På samme måder søger mange information på nettet om forskellige computere inden de tager den endelige beslutning. Det samme gør sig gældende med mange andre produkter og det er også med til at gøre at e-handelen vækster.

annonce
I søgelyset
Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard
Mette Frederiksen. Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard
MediaCreeper

FOLKETS udgives og ejes af Kiils v/Lennart Kiil - cvr 35172831

x