Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Omskæring: Den farlige forhud

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Omskæring: Den farlige forhud

Skrevet af Mikkel Boye

Er formålet med omskæring af drengebørn i virkeligheden at fratage dem seksuel nydelse senere i livet og samtidig beskytte dem mod kvinders seksuelle magt? Svaret er ja. Og her er hvorfor?

Debatten om omskæring af drengebørn har bølget frem og tilbage i mange årtier, men er især indenfor de seneste 10 år blevet intensiveret.

Dette både herhjemme via foreningen Intact Danmark og overlæge Morten Frisch, men også i USA hvor en amerikansk produceret film ( American Circumsion) om omskæring i USA netop har modtaget en pris for sin afdækning af de chokerende tilstande i landet, hvor omskæring af drengebørn helt ned i 0-3 dages alderen sker rutinemæssigt, hvilket gør USA helt unik i den vestlige verden. Det er især hvide drengebørn som omskæres, naturligvis sammen med jødiske og muslimske.

Det hævdes ofte af omskæringstilhængerne, at indgrebet er nemt, hurtigt og uskadeligt, men det er langt fra tilfældet. Faktisk kan indgrebet være smertefuldt og føre til komplikationer. I nogle tilfælde dør drengene under indgrebet, om end det er sjældent. 

Udover at indgrebet af mange ses som et traumatisk overgreb på drengebarnet, så bør vi også dvæle ved nogle af de andre konsekvenser en omskæring gør sig skyldig i.

Den unikke forhud 

Mandens forhud er ikke, som det ellers ofte bliver fortalt i USA og herhjemme af omskæringstilhængere, et ubetydeligt organ, der nemt kan undværes og nærmest mest er til ulejlighed. Faktisk tværtimod.

Forhuden indeholder nemlig tusinde af højtspecialiserede nerver som øger intensiteten og nydelsen ved sex. Den spiller en endog meget stor rolle if.m. mandens nydelse og er den del af penis som er mest følsom. Forhuden stimulerer samtidig også mandens penishoved under sex. Mandens penishoved er det andet store nervecenter på mandens penis.

Skærer man forhuden bort, så skærer man ikke kun de mange højtspecialiserede (nydelses)nerver væk , men også forhudens stimulering af glans. 

Ydermere beskytter og smører forhuden selvsamme penishoved, der dermed glider bedre under onani og samleje. Man kan tale om at forhuden leverer naturens glidecreme. Forhuden er samtidig et ydre organ, mens penishovedet er et indre. Penishovedet er ikke skabt til at være blottet livet igennem, hvorfor det uden forhudens beskyttelseshætte overstimuleres, hvilket betyder at det med årerne mister dele af følelsen.

Omskæring resulterer derfor i en BETYDELIG nedsættelse af følsomheden i penis og dermed også en nedsættelse af mandens nydelse ved sex.

Men det er måske i virkeligheden også formålet med omskæring?

I USA kender man til problemet, hvor mange omskårne mænd må støde hårdt og længe for at opnå orgasme. De har simpelthen ikke samme følelse i penis som ikke-omskårne mænd. 3 gange så mange omskårne mænd – som ikke-omskårne – har problemer med at opnå orgasme og deres sexliv er derfor problematisk.

Kroppen kan desuden forsøge at kompensere for den manglende forhud ved at danne ny hud, men denne nye hud er hård og kan give smerter. Den besidder heller ikke forhudens mange gode egenskaber, som de ovenover beskrevne.

Den amerikanske praksis med omskæring startede tilbage i 1800 tallet, hvor de puritanske amerikanere opdagede at selv små drenge rørte ved og stimulerede penis. Dette blev opfattet som både farligt og umoralsk. Man var dybt forfærdet over at selv små drengebørn åbenbart var så dyriske at de onanerede.

Derfor påbegyndte man omskæring i håb om, at den nedsatte følsomhed i penis ville få drengene til at stoppe deres udåd og gøre dem mindre lystne – åbenbart uvidende om, at lyst opstår i hjernen først – ikke i penis - men også at drengebørnene næppe havde seksuelle motiver med deres stimulering. Det har til gengæld teenagedrenge og mænd, så ved at fjerne forhuden var man ude i en præventiv foranstaltning.

Det var desuden meget vigtigt at omskæringen skete uden bedøvelse, så drengene forbandt penis med noget smertefuldt og negativt. Man håbede på at tilføje barnet så stor traumatisk skade, at det senere i livet ville miste lysten til seksuelle udskejelser og kun bruge sex til reproduktion. I dag bruges der dog bedøvende salve på drengens penis, både if.m. kulturel og religiøs omskæring. 

At formålet med omskæring i virkeligheden handler om at fratage manden en nydelse ved sex - og endda traumatisere drenge i en tidlig alder, for dermed at gøre drengen/manden mindre lysten, hvorfor han i stedet vil hellige sig livets fromhed, er ikke en tanke som ligger fjern – heller ikke i de jødiske kredse. Den jødiske læge og filosof, Maimonides nævner omskæring allerede i 1200 tallet som en lystregulerende foranstaltning, der bla. skal sikre fromhed.

Ydermere skal omskæring også beskytte samfundet og mænd mod kvinder og deres seksuelle magt. Kvinder har alle dage virket som en magnet på mænd, og deres attraktion såvel som deres egne lyster er op igennem verdenshistorien blevet set som en stor trussel mod samfundsordenen og religionens krav om fromhed og ensretning.

Mennesker der lader sig forføre af begær og lyster vil blive svage i troen og dermed opstår risikoen for, at disse begynder at frafalde religionens dogmer og endda muligvis stille spørgsmålstegn ved rigtigheden og rimeligheden af disse. Det handler dybest set om at kontrollere de menneskelige drifter og begæret i mænd (og kvinder)

Indenfor stoicismen i det gamle Grækenland, opererede man med lign tanker. Her ønskede man også at tæmme begæret i mennesker og i stedet sætte hjerne over krop. Intellekt over begær. Her gik man dog ikke så drastisk til værks så man ligefrem skar forhuden af drengebørn.

Dette til trods, så taler nutidens omskæringsmodstandere, både herhjemme og i USA, ikke om at forbyde al omskæring. Men man ønsker at beslutningen overlades til drengen når denne er fyldt 18 år, hvor han så ud fra viden og indsigt selv kan træffe en beslutning. 

Det er en no-brainer for alle, at et forbud bør indføres for drenge i alderen 0-17 år. Desværre er det åbenbart ikke alle politikere der deler den holdning.

Foreningen Intact Danmark kæmper forsat en modig kamp for drengebørns ret til egen krop – og selv om eks. kvindelige politikere på venstrefløjen, der ellers slår sig op på at være humanistiske ligestillingsforkæmpere, værger sig imod et forbud - så forsætter kampen mod dette groteske levn fra fortiden.

Del Omskæring: Den farlige forhud