Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Reform omdanner daginstitutioner til opdragelsesanstalter

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Reform omdanner daginstitutioner til opdragelsesanstalter

Skrevet af Lennart Kiil

Et flertal i Folketinget bestående af Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti arbejder i disse dage på en reform, der skal gøre pædagogerne i Danmark mere politisk og kønsligt bevidste. Med andre ord ønsker politikerne fremover at slå deres ideologiske kløer i børnene så tidligt som muligt.

Det er helt tydeligt, at visse politikere - særligt på den yderste venstrefløj - anser landets daginstitutioner som simple opdragelsesanstalter, hvis primære formål er at indpode bestemte holninger i børnene. Således udtaler et Folketingsmedlem fra Enhedslisten den kun 26-årige Rosa Lund:

Det er fuldstændig afgørende, at pædagoger er rustet til at snakke med børnene om identitet og kønsroller og forskellige familieformer, så vi på den måde kan være med til at nedbryde nogle fordomme og signalere, at det er at mangfoldigt samfund, vi gerne vil have. Børn skal have lov til at være børn, og der er ingen, der skal bestemme, hvordan man er en rigtig dreng eller pige

Rosa Lund kan måske ikke se det selvmodsigende i, at hun først lægger op til massiv politisk indoktrinering af børn og straks efter hævder, at børn skal have lov at være børn. Det må vi tilgive hende, thi selv simpel logik og bare nogenlunde stringent tænkning kan man ej forvente af en politiker.

Det, Rosa Lund gennem pædagogerne ønsker "at nedbryde", er da heller ikke "nogle fordomme", men derimod den opdragelse børnene måtte have med hjemmefra. Forældrenes indflydelse skal for alt i verden udslettes og erstattes med Rosas egne forblommede og studentikose utopiske tågedrømme.

I Rosa Lunds øjne er opdragelse af børn ikke noget forældre skal tage sig af. Det er et statsanliggende.

De voldsomme indgreb i børnenes liv, som politikerne nu lægger op til, retfærdiggøres ved først at fremmane et falskt skræmmebillede af, hvordan tingene står til nu. Man siger, at drenge da også skal have lov at lege med dukker, og deri ligger selvfølgelig en skjult - men falsk - hentydning om, at det får de jo ikke i dag.

For reelt tror jeg ikke, der i dag findes én eneste institution, hvor pædagoger systematisk forhindrer drenge i at lege med dukker eller piger i at lege med biler. Det får børnene allerede nu lov helt selv at bestemme. At ideologerne på Christiansborg så ikke altid bryder sig om de valg, børnene træffer, er en anden sag.

Så, hvad politikerne bag den nye "reform" i virkeligheden ønsker, er at udskifte en pædagægik, der giver plads til de naturlige kønsforskelle, der er på drenge og piger, med en anden pædagogik, hvor forskellene modarbejdes og søges nedbrudt. Det er i virkeligheden ikke så svært at gennemskue.

Politikere, der vil fratage forældrenes ret til at opdrage deres egne børn og overdrage denne ret til instutioner under det offentlige, er ikke venner af folket - uanset om de ser sig selv som sådanne eller ej.

Organisationer: 
Del Reform omdanner daginstitutioner til opdragelsesanstalter