Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Centraliseringens sorte huller

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Centraliseringens sorte huller

Skrevet af Eva Kramer

K.B. (Navnet er redaktionen bekendt) har arbejdet inden for hjemmeplejen indtil 2009, da en ældre medborger falder og griber fat i K.B. Uheldigvis får K.B. en rygskade, som senere bliver fejlopereret hele to gange. En tredje operation har K.B. naturligvis afvist, da hun ikke vil risikere at få forværret sine rygsmerter.

K.B. er nu kommet i en alvorlig knibe, fordi hele tre styrelser blokerer for hinandens afgørelser. Derfor kan ingen af de tre styrelser færdigbehandle K.Bs sag, så K.B. kan få udbetalt sine erstatninger. Ankestyrelsen venter på svar fra Arbejdsskadestyrelsen, som igen venter på svar fra Patienterstatningen, der igen venter på en afgørelse fra Ankestyrelsen. K.Bs sag i Arbejdsskadestyrelsen består indtil nu af 15 kg. papir, uden sagen er afgjort. Selv Ombudsmanden kan intet gøre for at hjælpe i K.Bs sag, fordi Ankestyrelsen i sidste ende spærrer for samtlige afgørelser, indtil Ankestyrelsen kommer med sin afgørelse. K.Bs sag har ligget hos Ankestyrelsen siden 12. december 2012. Dét er da ikke en fair forandring.

Grunden til erstatningerne endnu ikke er udbetalt er, at kommunen har afvist at give K.B. førtidspension trods et foreløbigt tab af erhvervsevne på 40 procent. Men de 40 procent er kun efter rygskaden på arbejdet, ikke for de to fejloperationer. Dér mangler endnu at blive sat endelig procent på erhvervsevnetabet fra Arbejdsskadestyrelsen. Indtil dette falder på plads, har Arbejdsskadestyrelsen dog fastsat en månedlig midlertidig erstatning på kr. 9.000,00.

Uheldigvis skal der ud af denne midlertidige erstatning betales 50 procent i skat, og kommunen modregner hver evig eneste måned ulovligt den midlertidige erstatning i K.Bs kontanthjælp. K.B. har endda hele to afgørelser fra Ankestyrelsen, hvor der står, at kommunen ikke må modregne den midlertidige erstatning. Kommunen straffes bare ikke økonomisk, men det gør K.B. hver evig eneste måned. Igen et eksempel på at kommunen kan gøre nøjagtigt det, den vil, selvom det er bundulovligt. Når kommunen ikke vil rette sig efter Ankestyrelsens afgørelser, hvem vil den så rette sig efter?

Ikke nok med dét. Kommunen har nu frataget K.B. den handicapbil, vedkommende er berettiget til ifølge Servicelovens § 114. Her står der, at en handicapbil kan bevilges til en person, der er så handicappet, at personen ikke kan passe et arbejde eller tage en uddannelse uden at have en bil. Underligt nok har K.B. fået tilbudt en handicapbolig efter servicelovens § 116 stk. 4, hvor der står at en handicapbolig i ganske særlige tilfælde kan bevilliges, hvis boligen ikke kan laves om, så den passer til borgerens behov. Her kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

H. C. Andersens eventyr om konen med centraliseringens æg er meget rammende i endnu en situation. Denne gang er det Nem-ID og P.Ts (Navnet er redaktionen bekendt) bank med vidtrækkende konsekvenser for P.T., hvis computer for to år siden blev ramt af en virus. Resultatet blev, at P.T. måtte købe en ny computer, fordi Nem-ID ikke længere kunne bruges på den gamle. Desværre for P.T. vil hverken Nem-ID eller banken tage ansvar for, at P.T. nu slet ikke få en ny Nem-ID. Disse to henviser til det er den anden parts ansvar. Dette er endt med at P.T. ikke kan komme på borger.dk, se i sin e-boks eller i det hele taget komme i kontakt med det offentlige system, så snart det kræver Nem-ID.

Igen et centralt system hvor der kun hos SKAT er et alternativ, TastSelvKode. Ikke engang en digital signatur kan P.T. få af årsager, som står hen i det centraliserede systems sorte huller.

Centraliseringen har uanede konsekvenser for alle borgere, hvis de rammes af ét eller andet uheldigt tilfælde, hvor borgeren er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Systemet er nu så pilråddent, at den højre hånd ikke aner, hvad den venstre hånd laver og heller ikke vil vide det.

Centraliseringen Vor Du som helvede er på jord Helliget vorde dit system og alle dine fejl Fri os fra dine fejl, der altid sker Som især vi belastes med i alt. Giv os i dag en fejlfri dag Og fri os fra dit administrative rod. Thi dine alene er fejlene, ansvaret og besværet i al evighed. Amen!

© LEAK2012

Jeg vil gerne takke den bedste ”juridiske stifinder”, jeg kender, for en uvurderlig hjælp til denne kronik.