Gå til hovedindhold

Gigantisk undersøgelse gennemhuller anklager om løndiskrimination imod kvinder på det danske arbejdsmarked

Alternativet vil straffe virksomheder for lønforskellen mellem mænd og kvinder. 5000 kroner om dagen vil man pålægge virksomheder at betale, hvis ikke de kan bevise, at de ikke diskriminerer imod kvinder.

Logikken her er totalt den samme som i den gode gamle anklage: "Hvornår holder du op med at slå din kone?"

Men antager på forhånd at der finder diskrimination sted, og så pålægger man virksomhederne at modbevise dette. Omvendt bevisbryde, kaldes det vist.

Partier som Alternativet og en lang række fagforeninger anklager igen og igen virksomheder - offentlige som private - for løndiskrimination imod kvinder. 

Det er en underlig omvendt verden disse partier og fagforeninger lever i hvor det er den anklagede som i udgangspunktet er skyldig og pålægges at bevise sin uskyld.

Og så vil man nu pålægge dem en yderligere administrativ byrde og bøder i de højere luftlag.

Men hvornår kommer partierne og fagforeningerne så med beviset på at diskrimination imod kvinder finder sted?

Det gør det ikke. For sådanne beviser findes ikke. Kun i fabrikeret form fra fagforeningernes og partiernes egne propagandaafdelinger.

Lønkommissionen herhjemme brugte en mindre formue af skatteborgernes penge på en meget, meget omfattende og grundig undersøgelse, hvor konklusionen var klar: Kun en meget lille og nærmest ubetydelig andel af lønforskellen mellem kønnene kunne måske henregnes til arbejdgiveres eventuelle diskrimination imod kvinder. Alt andet kunne forklares ved individers frie valg.

Nu arbejdes der så på en gigantisk undersøgelse af data fra Danmark tilbage fra 1980 og frem:

Based on administrative data for the full population in Denmark since 1980, we provide a simple explanation for the persistence of gender inequality: the effects of children on the careers of women relative to men are large and have not fallen over time. As a result, almost all of the remaining gender inequality can be attributed to children

Mine fremhævninger.

Den omfattende undersøgelse, Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark, er lavet af Henrik Kleven, Camille Landais and Jakob Søgaard. Bemærk, at der er tale om et "working paper".

Undersøgelsen viser, at lønforskellen skyldes valg som træffes på hjemmefronten, og som de færreste vel vil mene, at virksomhederne skal blande sig i.

Det er til grin at Alternativet peger fingre ad virksomhederne, anklager dem for diskrimination af kvinder og vil pålægge dem bøder.

Og det er til grin at fagforeningerne ikke svarer på kritiske spørgsmål til deres løgnagtige kampagner såsom "kvindernes sidste arbejdsdag" og andet i den stil.

Jeg har prøvet at få en kommentar fra Carolina Magdalene Maier fra Alternativet, som er ansvarlig for bødeforslaget, men det har ikke været muligt i denne uge og ej heller sidste uge.

Jeg prøver igen i næste uge.

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.