I et frit samfund er medierne også frie

Skrevet af Lennart Kiil

Regeringens medieudspil er ret ambitiøst i forhold til den kulturradikale dominans i Folketinget og den hovedløse konservatisme som findes i snart sagt alle partier herhjemme i forhold til nødvendige reformer og gavnlig nyskabelse i en digital tidsalder.

Og der er gode takter at spore i regeringens medieudspil.

Kulturminister Mette Bock har et bedre overblik over området og en bedre forståelse for hvilken retning tingene går i end de fleste andre politikere.

Hun taler om en bedre balance mellem private og offentlige medier.

Og den balance har ganske rigtigt være helt forkert. Nu bliver den rykket lidt i den rigtige retning.

Men også efter medieforliget vil DR være alt for dominerende og langt hovedparten af den øvrige mediestøtte vil gå til de gamle etablerede medier hvis netværk og interessesfærer er tæt forbundet med magthaverne i landet.

I et frit samfund bør staten slet ikke have noget med medierne at gøre.

Medierne bør være uafhængige og fri.

Den situation er vi meget langt fra i Danmark, men vi kommer med medieudspillet - hvis det skulle blive vedtaget i sin nuværende form - et skridt tættere på.

Der findes dog allerede et enkelt frit og uafhængigt medie i Danmark.

Det hedder Folkets Avis og du læser det lige nye. Vi nægter at modtage den mediestøtte som tilflyder de andre. Vi vil være frie og uafhængige. Og vi er det!

God søndag!

Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS