Kun medlemmer

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

313

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem

Primære faneblade

Kvinfos RUC-marxistiske ævl gør os dumme på køn

Foto: Finn Årup Nielsen / CC4
Foto: Finn Årup Nielsen / CC4

Antal

Debatindlæg af Lennart Kiil

Det var uundgåeligt at Kvinfo ville misforstå den store undersøgelse: Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark

Jeg har selv læst undersøgelsen og skrevet fem indlæg om den.

Kort sagt viser undersøgelsen at:

den gennemsnitlige mor prioriterer at være sammen med sine børn over lønarbejde i højere grad end den gennemsnitlige far

Moderen vælger mere at give mere af den nære omsorg og faderen påtager sig så til gengæld i højere grad et ansvar for forsørgerrollen. Stor overraskelse!

Resultaterne i undersøgelsen er summen af valg som individuelle kvinder og mænd træffer i hjem omkring børn og arbejdsfordeling. Man finder gennemsnittet af mange indviduelle valg.

Det er frivillige beslutninger som tages inden for familien uden at nogen andre blander sig i det. Og valgene er udtryk for kvinder og mænds præferencer.

Men det kan Kvinfo bare ikke have!

Kvinfo vil helst have at kvinder skal være som mænd. Og vælge som mænd.

Men man kan jo ikke bare sige at kvinder skal være som mænd. Så kan man i stedet opfinde vrøvl som følger:

»Den periode, hvor man typisk får børn, falder sammen med udfoldelsen af karrieren. Frem til de får børn, følger kvinders og mænds karrierekurve nogenlunde samme forløb. Ved første barns fødsel knækker kvinders, mens mænds opadstigende kurve forstærkes. Med andre ord kan man sige, at samfundets underliggende kønsmagtstrukturer sætter sig igennem i form af fordelingen af barselsorlov, pasning af syge børn, deltid, lederstillinger og så videre,« siger hun til Bias."

"samfundets underliggende kønsmagtstrukturer"?

Øh. Nej.

Det vi ser er som sagt resultatet af frivillige valg truffet af mange individer. Aggregatet af disse valg kunne man sige. Så selvom selve gennemsnittet kan siges at være en abstraktion, så er gennemsnittet beregnet på baggrund af reelle individuelle valg og derfor udtryk for disse.

Undersøgelsens resultater er ikke et udtryk for "samfundets underliggende kønsmagtstrukturer" eller anden quasi-marxistisk hokus pokus snak.

Tværtimod viser undersøgelsen at hvis man opprioriterer een ting så nedprioriterer man en anden.

Man kan ikke være to steder på een gang.

Det er en begrænsning som ligger i naturen. Ikke en begrænsing vi som samfund pålægger kvinder eller mænd.

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS.DK og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.

Del eller citer ved at kopiere linket her

Udgivet: 

22/03/2018 - 13:56

Seneste ændring: 

21/03/2019 - 11:10

Organisationer: 

KVINFO

Del eller citer med linket her

AddToAny
MediaCreeper