Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Regeringens ghettoplan - gammel vin på gamle flasker

Lars Løkke Rasmussen regeringen har fremlagt en ny ghettoplan. Det er nummer 7 i rækken siden 1994. Lars Løkke Rasmussen har selv som statsminister fremlagt en af de tidligere i 2010.

Nummer syv siden 1994. Det betyder, at vi har forsøgt i 24 år uden held.

”Vi har erstattet naivitet med realisme”, siger Lars Løkke Rasmussen. ”Regeringen er klar til at gå nye veje. Vi er klar til at gå langt”. ”Nu skal det lykkes”.

Men hvorfor tror han egentlig, at det vil lykkes denne gang (hvis han altså tror på det)? De fleste af punkterne i planen er variationer af elementerne i de tidligere planer. Lad mig her nøjes med at sammenligne den nye plan med planen i 2010. Den må Lars Løkke Rasmussen være godt bekendt med, da den som sagt blev fremlagt, mens han var statsminister.

2018: ”Nye muligheder for fuld afvikling af de mest udsatte ghettoområder.”

2010: ”Strategisk nedrivning af boligblokke mv.”

2018: ”Stop for kommunal anvisning for ydelsesmodtagere.”

2010: ”Styrkede muligheder for at afvise boligsøgende uden arbejdsmarkedstilknytning.”

2018: ”Obligatorisk dagtilbud.”

2010: ”Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn uden for dagtilbud.”

2018: ”Styrket forældreansvar.”

2010: ”Styrket forældreansvar - flere forældrepålæg.”

2018: ”Styrket politiindsats i særligt udsatte boligområder.”

2010: ”National plan for politiindsatsen i ghettoområderne.”

Fortsæt selv sammenligningen. Jeg har lagt link til begge planer nederst i dette blogindlæg.

Der er enkelte nye elementer i det nye ghettoudspil såsom lavere ydelse for tilflyttere til ghettoområder og skærpede strafzoner, og nogle af de tidligere punkter er blevet skærpet. Men det er naivt at tro, at dette udspil vil kunne løse problemerne. Det eneste forslag i udspillet, som jeg kan se vil løse problemerne med de eksisterende ghettoer, er en fuldstændig nedrivning, men det vil jo blot medføre at ghettoerne opstår andre steder. Og hvorfor rive boliger ned? Er der er ikke danskere på venteliste, som kunne have glæde af dem?

Udspillet er dømt til at mislykkes, fordi det ikke suppleres med de helt indlysende tiltag, som må tages på udlændingeområdet:

Først og fremmest skal vi naturligvis stoppe for yderligere tilstrømning ved at indføre et totalt asylstop. Når de fleste efterhånden har erkendt, at dette er det største problem, vi har i Danmark, er det meningsløst at fortsætte med at lukke flere asylindvandrere ind i landet.

Derudover skal vi udvise de udlændinge, som ikke fungerer i Danmark. Det vil sige, at kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom. Mennesker, der har fået dansk statsborgerskab ved lov (dvs ikke er født som danske statsborgere), skal fratages statsborgerskabet og udvises, hvis de begår kriminalitet, som udløser en ubetinget fængselsdom.

Udlændinge, der ikke kan eller vil forsørge sig selv, må finde et andet land at bo i.

”Flygtninge” (migranter) med midlertidigt opholdstilladelse, skal hjemsendes når denne udløber.

Vi skal holde op med at uddele statsborgerskaber så uansvarligt som i dag.

Så længe regeringen ikke tager disse redskaber i brug, er der blot tale om endnu en lappeløsning, et forsøg på at udskyde de nødvendige beslutninger, fordi politikerne ikke tør tage fat om nældens rod.

Så er det kun mere snak med henblik på at fremstå handlingskraftig, selvom man ikke er det, med det formål at vinde næste valg.

Peter Seier Christensen

Ghettoplan 2010:

https://www.altinget.dk/artikel/de-32-initiativer-i-regeringens-ghetto-strategi

Ghettoplan 2018:

https://www.altinget.dk/artikel/overblik-her-er-hovedpunkterne-i-regeringens-ghettoplan