Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Forslag til imødegåelse af Danmarks kæmpe udfordringer

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Forslag til imødegåelse af Danmarks kæmpe udfordringer

Skrevet af Karsten Lund

Chefredaktør på BT og  Metroxpress, Jonas Kuld Rathje, skriver bl.a. følgende den 16. marts 2018 i BT:

”Andelen af indvandrere og efterkommere på offentlige ydelser, statistikkerne for kriminalitet osv. er udtryk for kæmpe udfordringer, som kalder på politikernes opmærksomhed, idérigdom og mod.”

Skulle landets ”ansvarlige” politikere have lidt svært ved at finde inspiration til at tage hånd om de ”kæmpe udfordringer”,  som de og deres vælgere har påført  dette land, giver jeg gerne nogle forslag videre, som tager sigte på at bringe Danmark tilbage til en mere harmonisk, fredelig og velstående tilstand igen.

Forslagene kan ses her:

 • Alle internationale konventioner om flygtninge opsiges.
 • Danmarks medlemskab af FN opsiges.
 • Danmarks medlemskab af EU opsiges.
 • Stop for al indvandring fra Mellemøsten og Afrika.
 • Stop for tildeling af flere statsborgerskaber til folk fra Mellemøsten og Afrika.
 • Alle førtidspensionssager tages op til fornyet vurdering.
 • Henter en udlænding med dansk statsborgerskab en ægtefælle i sit tidligere hjemland, skal det på ny vurderes, om vedkommende fortsat kan beholde sit danske statsborgerskab.
 • Rejser en udlænding med dansk statsborgerskab tilbage til sit tidligere hjemland for at holde ferie der, skal det på ny vurderes, om vedkommende fortsat kan beholde sit danske statsborgerskab.
 • Straffen for at begå: Vold, røveri, tyveri, trusler og våbenbesiddelse fordobles. Ved en evt. gentagelse fordobles straffen igen. Tredje gange fordobles straffen igen osv.
 • Alle arbejdsløse – de såkaldte nydanskere inklusive - må ikke gå uaktiverede i mere end max. 2 uger ad gangen.
 • Afskaf blasfemi- og racismeparagrafferne.
 • Forbyd omskæring af drenge og piger.
 • Luk grænserne og genindfør permanent døgnbevogtede grænseovergange med pasforevisning.
 • Opsig Schengen-samarbejdet.
 • Alle udlændinge skal have foretaget en iris scanning.
 • Tålt ophold afskaffes.
 • Den økonomiske straf for at ansætte en person der opholder sig ulovligt i Danmark gøres skyhøj.
 • Stop for skatteyderfinansieret modersmålsundervisning.
 • Indfødsret tildeles ikke automatisk ved fødsel her i landet for flygtninges børn.
 • Retskravet på familiesammenføring skal fjernes.
 • Flygtningenævnet skal nedlægges.
 • Dansk Flygtningehjælps vetoret skal ophæves.
 • Kun kost og logi til flygtninge i lejre udenfor Danmarks grænser.
 • Det skal sikres, at afviste og udviste udlændinge reelt forlader Danmark.
 • Afsoning af straf for kriminalitet begået i Danmark af en ikke dansk statsborger skal så vidt muligt afsones i den kriminelles hjemland.

Tilbage er der kun at ønske de ”ansvarlige” politikere rigtig god inspiration og arbejdslyst.

Del Forslag til imødegåelse af Danmarks kæmpe udfordringer