Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse I kløerne på det offentlige

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

I kløerne på det offentlige

Skrevet af Lennart Kiil

Efterhånden som den danske befolkning ældes, vil en stadig større del af os ende i hænderne på det offentlige. Det kan man mene mange ting om, men som tingene er lige nu, er der ingen vej uden om denne erkendelse.

Det fik mig i går til at overveje, hvordan det egentligt står til på for eksempel de danske plejehjem. I udlandet har der været en del sager om vold mod ældre, men det er ikke noget, der har været oppe at vende i den danske presse, kun med omvendt fortegn hvor det er personalet, der har måttet lægge ryg til.

Jeg spurgte ud i en kreds på facebook, om der var nogen der kendte til problemstillingen. De fleste afvise, at der skulle være problemer. Dog tilsyneladende uden at kende ret meget til området. Andre mente, at det var fint at tage emnet op.

I hvert fald gik jeg videre med lidt research. De viste sig hurtigt, at de skatteyderfinansierede universiteter i Danmark har forsket en del i vold i familien og partnervold - altså vold i civilsamfundet - men stort set ikke i vold fra det offentlige vendt mod borgeren på landets talrige plejehjem og andre institutioner.

På for eksempel ligestillingsministeriets hjemmeside kunne man finde masser af dokumentation for vold mod kvinder begået af ægtemænd og kærester. Men intetsteds på de offentlige hjemmesider kunne jeg finde en afdækning af spørgsmålet om vold mod ældre på plejehjemmene.

Man må undre sig over, at et så genneminstitutionaliseret land som Danmark altid retter det kritiske fokus mod familien og civilsamfundet og aldrig mod selve systemet og de mange institutioner, der afterhånden har erobret alle mellemmenneskelige forhold.

Men måske er det netop, fordi staten og det offentlige står så stærkt og sidder på alle pengene her i landet, at de offentligt finansierede universiteter ikke tør rette luppen mod systemet. Man bider jo ikke den hånd, der fordrer en.

Ligeledes er der forsket meget i medarbejdernes forhold og disse varetages af både fagforeninger og det offentlige som arbejdsgiver (ikke dermed sagt at alt er godt). Men igen: Hvem ser på de ældre medborgeres forhold?

Der er ingen grund til at piske en stemning op. Måske er alt godt på plejehjemmene. Måske kan man uden problemer udlicitere omsorg fra familien til fremmede mennesker, uden det giver anledning til konflikter. Men jeg tvivler.

Og denne tvivl vil jeg lade komme de ældre medborgere til gode. Så jeg fortsætter med at undersage sagen. Her vil jeg opfordre andre medier med flere muskler til at gøre Folkets Avis selskab. Det vigtigste er at få tingene frem i lyset.

Del I kløerne på det offentlige