Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Syge borgere trækker Sorteper - andre scorer kassen!

De, som sidder med ansvaret, vil ikke se, ikke høre, ikke udtale sig, når det kommer til problematikken omkring erstatninger fra forsikringsbranchen. Dette gælder både de offentlige, fagforeningerne samt de private forsikringsselskabers træaber.

De tre mindst ansvarlige træaber sidder på en tømmerflåde, som blæser for vinden uden nogen som helst retning mod bare ét svar, der kan komme de mange i klemme til hjælp. Kommer der endelig et svar, svæver det i luften, uden det tages alvorligt. Det er regulært øregas, tågetale og fiduskunst på skrift. Som beskrevet i tidligere kronikker kan J.P., K.B. og mange andre ikke få udbetalt deres retmæssige erstatninger, fordi de Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen og ikke mindst fagforeningerne lægger hindringer i vejen. Fagforeningerne har snorksovet i timen, dengang det gik godt i de brølende 00’.

Hvem er i grunden PensionDanmark, som heller ikke udbetaler erstatninger? Det er bl.a. HK, Dansk Metal, NNF og 3F, som hører ind under LO. LO’s formand Harald Børsting glimrer med sit fravær og sin tavshed omkring denne problemstilling. Disse fagforbund, medlemmerne indbetaler til for at være forsikrede, at være sikret en pension efter, de er holdt op med at arbejde, hjælper overhovedet ikke, hvis ét af deres mere end 642.000 medlemmer kommer i alvorlig knibe efter en arbejdsskade. Medlemmerne er nødt til selv at betale for en advokat, hvis de vil have bare den mindste chance for at få udbetalt en fuldt ud berettiget erstatning. Der må være et meget stort overskud i PensionDanmark, når der ikke udbetales synderligt meget i erstatninger. Den administrerende direktør Torben Möger Pedersen, er da også glad for det går så godt. Du kan downloade en pjece om PensionDanmark her:

http://www.pension.dk/Document...

Dennis Kristensen, formand for FOA, sidder i pensionsselskabet PenSam Liv A/S bestyrelse. Det er her, jeg stiller spørgsmål til hvis interesser, han plejer. Fagforeningsmedlemmernes? PenSams? Dennis Kristensen har en finger med i spillet begge steder. Formanden for PenSam er Jens Stenbæk (V), der også sidder i regionsrådet for Region Sjælland. Bestyrelsesformand hos PKA er Regionsrådsformand Bent Hansen (S), hvis interesser varetager han mon? Sygeplejerskernes, lægesekretærernes, socialrådgivernes eller PKAs?

Når magten er fordelt på så få ansvarlige, hvor de samme ansvarlige endda sidder på topposter hos de forskellige pensionsselskaber samt forsikringsselskaber, fristes jeg igen til at stille spørgsmålet om, hvis interesser disse få ansvarlige i grunden plejer.

Mens diagnoserne funktionel lidelse samt BDS, som behandles med bl.a. kognitiv terapi, netop anses af både kommunerne, pensionskasserne og forsikringsselskaberne værende psykiske lidelser. Derfor udbetales der ingen erstatninger. Borgeren risikerer meget hurtigt at havne på kontanthjælp grundet den meget lange sagsbehandlingstid hos samtlige ansvarlige instanser. Det springende punkt ér ordene ”kognitiv terapi”. Disse to ord hører hjemme under psykiatrien, hvad enten Professor P. Fink på Forskningsklinikken i Århus vil være ved det eller ej.

Ergo er begrebet ”kognitiv terapi” den største hindring for yderligere udredning af borgeren set med forsikringsmæssige plus kommunale øjne. Skrevet på en anden måde er den eneste, dér ikke scorer kassen, den syge borger. En fin forretning for kommunerne, regionerne, staten samt forsikringsselskaberne. De sparer nemlig milliarder på ordene ”kognitiv terapi”.

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:11
10 sekunder, tak

Vi lægger ikke debatindlæg bag betalingsmur.

For budskabet skal ud til alle.

Men det koster at redigere og bringe debatindlæg.

Bak op om det frie ord og den åbne debat.

Bliv medlem
eller sponsor

Citer med linket her: