Redox – er mediedriften blot et skalkeskjul?

Skrevet af Lennart Kiil

Redox driver et medie på Redox.dk

Og det er Redox naturligvis i sin gode ret til. Selvom det da er ærgerligt at en del af deres artikler tangerer "fake news".

I forbindelse med denne mediedrift indsamler og opmagasinerer Redox information om forskellige borgere.

Kontorchef ved Datatilsynet, Astrid Mavrogenis, fortæller mig i en mail:

Redox har anmeldt en informationsdatabase i medfør af lov om massemediers informationsdatabaser. 

Og hun forklarer videre

Det betyder, at persondataloven som udgangspunkt ikke finder anvendelse.

Lidt længere nede i mailen uddyber hun:

For behandling af oplysninger, der alene finder sted i journalistisk øjemed gælder som udgangspunkt også alene reglerne om sikkerhed i persondataloven.

Jeg har fremhævet det i mine øjne afgørende forbehold.

For spørgsmålet er jo om Redox' informationsindsamlinger alene anvendes i journalistisk øjemed. Eller om der ligger data opmagasineret som aldrig ser dagens lys i form af artikler på Redox.dk og eventuelt benyttes i anden sammenhæng.

Videregives der oplysninger?

Bruges informationer aktivistisk?

Jeg spørger også fordi Redox selv oplyser følgende på deres Om side:

Screenshot fra Redox.dk
Screenshot fra Redox.dk

Så er det jo man bliver lidt ekstra bekymret over at figurere i deres arkiver.

Noget tyder endda på at hvis man er i Redox' søgelys så kommer man også i kikkerten hos PET.

Jeg har derfort andet forsøgt at spørge PET om de modtager oplysninger fra Redox. Indtil videre har PET ikke svaret.

Om oplysninger benyttes rent journalistisk eller også aktivistisk kan være svært at afgøre.

For det er også lidt et spørgsmål om hvordan det opleves.

Således har flere modtagere af Redox' nyligt udsendte spørgeskema, hvor modtagerlisten var baseret på oplysninger indhentet gennem et hacker-angreb - altså på ulovlig vis, følt et der lå en form for intimidering i henvendelsen.

Og må ulovligt indhentede oplysninger overhovedet bruges i journalistiske databaser?

Loven om massemediers informationsdatabaser, som Redox' arkiver er omfattet af

De krav, som Redox skal opfylde, kan du læse om her.

Redox har anmeldt en offentligt tilgængelig informationsdatabase hos Pressenævnet her. Og det er vel for så vidt blot Redox.dk som alle kan tilgå og læse på.

Det mere interessante er om Redox har en såkaldt redaktionel informationsdatabase, for hvilken disse skærpede krav er gældende:

§ 4. En redaktionel informationsdatabase må ikke være tilgængelig for andre end massemediets journalister og redaktionsmedarbejdere.
Stk. 2. Journalister og redaktionsmedarbejdere må ikke få adgang til eller benytte informationsdatabasen til andet end journalistisk eller redaktionelt arbejde.

§ 5. Der skal træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at uvedkommende får adgang til en redaktionel informationsdatabase, og mod, at informationsdatabasen benyttes til uvedkommende formål.

Umiddelbart ser det ikke ud til at Redox per 31/1-2018 har anmeldt en sådan til Datatilsynet, men jeg har spurgt sendt en forespørgsel til Datatilsynet for at få spørgsmålet afklaret med sikkerhed.

Historisk har Redox har lidt svært ved at finde ud af at holde deres databaser strengt på det journalistiske plan, og med det nylige hack af Uriasposten er det værd igen at se nærmere på om Redox holder sig til journalistikken eller glider over i aktivismen.

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, og jeg prøver at gå videre med Pressenævnet, Datatilsynet og PET. Selvom det ikke just er nemt at få svar.

Og jeg vil da også prøve igen at få en kommentar fra Redox. 

Organisationer: