Identitet

Danmarks magasin om identitetspolitik – #idpol, men også om væren og eksistens, og essens.

På FOLKETS.DK blev der skrevet om identitetspolitik længe før det blev et emne i de øvrige medier. Den tradition gør vi ære med magasinet Identitet – #idpol.

Incels - datingsamfundets pjalteproletariat

Skrevet af Lennart Kiil

Det moderne samfund har givet os flere forbrugsmuligheder end nogensinde før.

Og sammenlignet med tidligere lever selv mindrebemidlede nu i overflod.

Men på et punkt er udvikling gået i den modsatte retning.

Sex og romantik er i dag mere ulige fordelt end på noget tidligere tidspunkt i nyere vestlig historie.

Kombiner dette med internet og identitetspolitik og voila – vi har fænomenet: Incels.

Indtil videre ser Incels hovedsageligt ud til at være et nordamerikansk fænomen. Men sådan starter de fleste fænomener jo nu om stunder. Inden de breder sig til resten af den vestlige verden.

Incels har også været sat i forbindelse med to grove terrorangreb med mange døde til følge. Men mord og terror fra den kant er trods alt – heldigvis! – undtagelsen.

Hovedsageligt er der tale om en utilfreds gruppe som bekræfter sig selv og hinanden i at verden er et uretfærdigt sted. Og det er den da også ofte, men sjældent har det hjulpet at tude over det. Især ikke for mænd.

For hvor det moderne samfund har masser af hjælpeforanstaltening til folk som falder ud af arbejdsmarkedet, og fattigfolk, de få som er tilbage, omfattes med sympati, medfølelse og forståelse, så møder mænd, der klarer sig dårligt på datingmarkedet, kun hån og foragt.

Ligelede bliver barnløse kvinder hjulpet på næsten enhver tænkelig måde med at få opfyldt deres drøm om formering. Og hvem har ikke haft ondt af ufrivilligt barnløse, simpelthen fordi vi forstår at det er synd for dem som vil have børn, men ikke kan få det?

Mænd som gerne vil have en kæreste, men ikke kan få det, omfatter vi på ingen måde med samme sympati og forståelse. Snarere tværtimod.

Og hvem er "vi" så i denne sammenhæng. For hvad jeg lige har skrevet gælder vel ikke for alle? Du har ret kære læser, det gælder ikke for alle. Men det er den bredt udbredte holdning i samfundet.

På det individuelle psykologiske plan kan vi nemt analysere de her "stakler". For de er som mange andre udstødte før dem.

Dostojevski har overbevisende skildret den lede ved verden, og den nihilisme som kan udvikle sig hos mennesker der marginaliserer sig selv, og hvordan denne nihilisme kan føre til en ide om overskridelse og terror.

Og terror hører jo netop sammen med revolution og afsky for alt værende. Hvad er Incels hvis ikke en slags utilfredse med det eksisterende "system". Potentielt revolutionære.

Et andet kendetegn på det psykologiske plan er fanatismen.

Incels gør en ting til alting.

Domænet, der hedder romantik og sex, gøres til det eneste af betydning.

Opnåelsen af kvinders gunst det eneste saliggørende.

Og når det så slår fejl, forsvinder al mening ud af tilværelsen.

Sådan er det ikke for folk som spreder deres interesser mere - og sådan var det heller ikke i samme grad førhen.

For selvom de reproduktive goder og det kønslige samvær i dag er mere ulige fordelt end tidligere, så har der jo altid været nogen som ikke kunne få noget. 

Blot er der den forskel at man tidligere anså det som et udmærket alternativ at leve som munk - eller søge gud eller sandhed på egen hånd.

Her løber det golde moderne gudløse sammen med den postmoderne identitetspolitik.

Og det leder frem til det sidste samlende (hver især har de naturligvis deres egen livshistorie) psykologiske træk ved Incels.

De vil tilsyneladende hellere dyrke en tragisk gruppeidentitet end udvikle sig som individer og tage ansvar for eget liv.

I den forstand er Incels blot sidste skud på stammen af identitetspolitiske bevægelser, som der efterhånden findes et utal af i Nordamerika.