Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Hoveriets genindførelse – med EU's velsignelse

Dengang Danmark var et feudalsamfund1, udførte fæstebønderne (hoveri) pligtarbejde gratis eller mod en lav løn for godsejerne samt det offentlige fra middelalderen og frem til vore dage. Noget forbløffende er loven om hoveri slet ikke ophævet med en decideret lovtekst eller paragraf. Pligtarbejdet er genindført nu i kommunerne. Hoveriet/pligtarbejdet har grebet som sig i form af håbløs aktivering samt lige så håbløse nyttejobs. Årsagen er, at alle ledige, syge og handicappede skal tvinges til at ”arbejde” på én eller anden måde. Arbejde gør fri. Hvor har vi lige læst om dét før?

Kommunerne har i dag som adelen i gamle dage hånd og halsret over de borgere, der uheldigvis havner i systemet. Dét er det moderne demokratis tilbagevenden til feudalstaten. Kommunerne dikterer lodret den nu klemte borger, hvor og hvornår borgeren skal møde op og udføre pligtarbejdet. Er borgeren for syg til at møde op til pligtarbejdet, tvinges den syge til at møde op på Jobcentret, så medarbejderen kan konstatere, om borgeren nu også ér syg. Men når man kan møde op på Jobcentret, er man ikke syg vel? Har borgeren dårlig mave, er beskeden: ”Så tag en ble på!”. Har borgeren kvalme, tag brækposer med osv. Ingen bliver mere rask af at blive tvangsudskrevet til et pligtarbejde, tværtimod smitter den syge borger måske endda sine kolleger og medarbejderen på Jobcentret.

Politikerne i kommunerne og opefter har således tilranet sig adelens tidligere privilegier. De opfører sig lige så usympatisk og nådesløst, som grever samt baroner gjorde i gamle dage. Det er dog forbudt at piske borgerne fysisk, men så er der jo andre metoder at svinge pisken på. Pisken svinges hårdhændet uden skelen til lovgivningen. Dén lovgivning, som skulle beskytte borgerne, bliver nu vendt og brugt mod borgerne. Det er det samme princip som at være skyldig i en forbrydelse, indtil det modsatte er bevist. ”Alt, hvad der er tilladt, er ikke ulovligt” som Løkke sagde, da han gav sit Frihedsbrev til kommunerne tilbage i starten af 00´erne.

Dette er resultaterne af kontanthjælps-, førtidspensions- og beskæftigelsesreformen. I sidstnævnte reform blev dagpengeperioden halveret plus optjeningsperioden fordobledes. Reformernes bagmænd er de to tidligere blå regeringer, den nuværende regering har såmænd bare ført reformerne ud i livet med EU's godkendelse naturligvis. Det kan da ikke undre nogen som helst politiker, at DF og EL går så meget frem i meningsmålingerne, selvom DF var Løkke-regeringens parlamentariske grundlag.

At EU praktisk talt har uindskrænket magt til, at bestemme over borgerne i Danmark er utroligt. Det havde ingen politiker set komme, da EF blev til EU. Det var vist ikke meningen, at EU nu har retten til at diktere politikerne alt for meget af lovgivningen i Danmark. Men Danmarks suverænitet som stat er afgivet til EU med salamimetoden. En skive hér og én skive dér, hovsa nu bestemmer EU efterhånden, hvornår vi må gå på wc.

Det er på baggrund af EU, at alle disse reformer er indført, Danmark er bare en dukke i EU's marionetteater. Vi ved jo, at TV er ”brød” til folket”, for når folk underholdes, glemmer de at diskutere politik. Dette udnyttes til fulde af politikerne, men ikke til borgernes fordel.

Jeg stemmer nej 25. maj. EU har i forvejen for meget feudal magt over Danmark, og jeg vil ikke give EU endnu mere.


  1. Feudalsamfund. Adelen og kongen bestemte alt. Almindelige mennesker havde ingen rettigheder overhovedet. ↩︎

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:11

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil