Primære faneblade

Foto: Jacob Bøtter / CC BY 2.0
Dannebrog. Foto: Jacob Bøtter / CC BY 2.0

11 forslag der kan samle Danmark

Del 11 forslag der kan samle Danmark
Like F

Debatten over flygtninge- og indvandrerpolitik ender ofte i mudderkastning på Facebook.

Eller i hård retorik fra diverse politikere.

Uden at det ændrer afgørende på lovgivning eller retter op på en udvikling som går den forkerte vej.

Men findes der egentligt et fælles "program" som ansvarlige partier kunne samles bag i et tiltrængt nationalt forlig på området?

Jeg synes Lars Seier Christensens seneste indlæg på Facebook indholder et godt bud.

Han samler sine holdninger til spørgsmålet i først seks "politiske krav" som så skal fungere inden for rammerne af fem "forbehold":
 

 1. Vi mangler større konsekvens overfor folk, der begår grov kriminalitet.
 2. Vi skal hjælpe flygtninge i nærområderne og ikke i Danmark, undtaget i helt særlige tilfælde.
 3. Vi skal ikke modtage folk i Danmark, der ligger landet til last økonomisk, vi må stille høje krav til selvforsørgelse og vi skal være yderst restriktive med adgang til vores sociale ydelser og overførselsindkomster.
 4. Alle, udlændinge som danskere, bør forstå at opføre sig ordentligt og respektfuldt over for andre mennesker og respektere deres værdier og deres ejendom. Og at nogle andre ikke gør det, fritager ikke dig personligt fra at opføre dig ordentligt selv.
 5. Danmark styres af den lovgivning, det danske folketing vedtager, ikke af nogen anden lov.
 6. Vores politi skal fokuseres på at beskytte os, samt undersøge og opklare forbrydelser, ikke alle mulige andre mærkelige opgaver.

Men vi skal også ALTID huske på:

 1. Vi har religionsfrihed i Danmark
 2. Ikke alle skal slås i hartkorn fordi nogle enkelte opfører sig uacceptabelt.
 3. Vi skal ikke påtvinge alle danske normer. Man kan godt bidrage til Danmark uden at ønske at spise svin eller fejre jul.
 4. Racisme og berufsverbot er afskyelige levn fra fortiden og de kan ikke under nogen omstændigheder forsvares.
 5. Den personlige frihed er en dansk kerneværdi og den gælder også, selvom folk har andre præferencer end dig selv. 

Det er svært at være uenig da der er tale om sund fornuft.

Jeg håber at en tilgang som denne, eller noget der ligner, kan komme på tale og ikke lider skibbrud på grund af internationalt juristeri.

Se hele LSC's indlæg her:

 

Jeg har truffet en beslutning. Det er, at jeg gider ikke bruge mere tid på alle de vanvittige kommentarer, der...

Posted by Lars Seier Christensen on Monday, June 18, 2018

Nedtælling

På 3. pladsen med 1710 delinger
På 2. pladsen med 3129 delinger
/* START ONLY for PRINT */ /* END ONLY for PRINT */

Bak op og få fordele Se muligheder Bak op og få fordele Tilmeld

Ønsker du et Danmark hvor etablerede medier og partier sætter dagsorden uden hensyn til borgerne?

Nej? – Nå, men det koster penge - og meget andet - at drive et medie som går imod magthaverne. Er du villig til at betale en del af prisen?

Første mål er at balancere de direkte økonomiske udgifter ved at drive et medie som i modsætning til den etablerede presse ikke modtager offentlige penge

Se muligheder Tilmeld nu

Nu 305 abonnenter ud af 1000 nødvendige