Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Jeg stemmer Ja til Danmark og Nej til suverænitetsafgivelse

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Jeg stemmer Ja til Danmark og Nej til suverænitetsafgivelse

Skrevet af Otto Kjærgaard

Afstemningen om patentdomstolen er på søndag. Min umiddelbare holdning, da jeg hørte om afstemningen, var: "Vi må støtte forslag, der gavner danske virksomheder."

Efterhånden som indholdet og konsekvenserne af det, vi skal stemme om, er kommet frem, er det dog klart, at vi har med et forslag at gøre, som kun vil har en yderst begrænset økonomisk betydning, men den politiske betydning af et 'ja' eller 'nej' er langt større.

Koster det danske virksomheder dyrt, hvis forslaget falder ved Folkeafstemningen?

Nej, det har ikke den helt store betydning. Uanset om det bliver 'ja' eller 'nej', kan danske virksomheder benytte enhedspatentet.

Påstande, som at Danske virksomheder skulle søge patent i mere end 20 lande, hvis vi stemmer nej, blev fremført af Jeppe Kofod og andre tilhængere. Det er dog helt forkert. Danske virksomheder har nøjagtig samme vilkår som andre landes virksomheder - også selvom vi stemmer nej.


Danmark kan ovenikøbet beslutte, at det skal gælde i Danmark uanset om vi siger 'ja' eller 'nej'.


'Ja' eller 'nej' gør ikke den store forskel for danske virksomheder.


Et andet postulat er følgende: ”Danske virksomheder vil dog fortsat kunne få fat i det europæiske enhedspatent. De skal bare ansøge og betale gebyrer to steder. Dels i Danmark, hvis de også ønsker dansk patent, og ved Den Europæiske Patentorganisation, der udsteder enhedspatentet.”

Selv dette postulat er altså ikke helt korrekt. Uanset et 'nej' til patentdomstolen er der i princippet ikke noget i vejen for, at man vælger at lade enhedspatentet være gældende i Danmark. Vi kunne i princippet træffe en sådan beslutning.

Betyder et 'Ja' en alvorlig suverænitetsafgivelse?


Der kan være eksempler på, at danske virksomheder vil være beskyttet bedre mod retsforfølgelse, hvis vi står udenfor, men i det store hele vil jeg sige, det ikke gør den store forskel for langt de fleste virksomheder.


Det, vi stemmer om, er, om domme afsagt af en ikke dansk domstol skal være gældende i Danmark, uden de er indbragt for en dansk domstol.


De fleste danske virksomheder vil nok føle det mest betryggende, at en dansk domstol har det sidste ord, men igen det drejer sig om et meget afgrænset område. Havde der været store fordele forbundet med lovforslaget, så kunne vil vel godt havet levet med konsekvensen.

Det hele ender op i, at spørgsmålet om 'ja' eller 'nej' ikke er noget, der kan begrundes særlig overbevisende ud fra facts. Det er og bliver et spørgsmål om holdninger.


Hvorfor stemme ja?


Det er en tillidserklæring til vores fortsatte tætte europæiske samarbejde og en blåstempling af, at det er OK, at afgive mere og mere suverænitet. Hvis man har tillid til, at internationale organisationer er bedre til at varetage danske interesser i Danmark, så kan man selvfølgelig overveje, at stemme ja. Synes man, det er vigtigt, at danske embedsmænd skal sidde med ved bordet i alle internationale sammenhænge og er man ikke bange for, at embedsmændene ofte glemmer, at de sidder der for at repræsentere danske interesser, ja så kan man også overveje et 'ja'.

Hvorfor Stemme nej?


Synes man derimod, at det er vigtigt, at vi selv i Danmark påtager os ansvaret for Danmarks fremtid og selv træffer beslutninger om så meget som muligt, så vil anbefalingen være et klart 'nej'. Er man bekymret over den indflydelse, der er gledet Danmark af hænde og overgået til EU, ja så er anbefalingen også et nej.

Konsekvenser

De praktiske konsekvenser af et 'ja' eller 'nej' vil jeg betegne som ubetydelige, men både i et klart 'ja' og i et klart 'nej' ligger der en stærk signalværdi. Et 'ja' vil blive taget til indtægt for et fortsat udsalg af danske interesser, og det vil bekræfte tilhængerne af afviklingen af den danske stat. Bliver det et 'ja', vil vejen være banet for flere forslag, mere union, bankunion osv.Et 'nej' derimod, vil være en kraftig advarsel til EU-fantasterne om, at de ikke har folket med i forsøget på at etablere en europæisk superstat og et signal om, at vi tror, der er mange ting, vi selv kan finde ud af her i Danmark. Et 'nej' vil også være en opmuntring for alle de EU-kritiske kræfter i Danmark om, at det nytter at gå til modstand og om, at vi er mange, der sætter dansk suverænitet højt.

Selv er jeg ikke i tvivl, det bliver et klart Ja til Danmark og et stort Nej til suverænitetsafgivelse.