Bliv medlem eller sponsor

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

281

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem
eller sponsor

Primære faneblade

Den perfekte karrierevej er under ombygning

Annonce

Kommercielt

I mange århundrede har den såkaldte perfekte karrierevej været præget af lange uddannelser og høje karakterer. Dette har længe skabt grundlag for en succesfuld karriere, som alt andet lige har resulteret i et velbetalt job med dertilhørende vigtige og spændende ansvarsområder, som stemmer overens med ambitionsniveauet for egne evner.

 

Dette syn på den perfekte karrierevej kan dog vise sig at være under gevaldig udvikling. I takt med den øgede digitalisering, der øger globaliseringen, er nye brancher og markeder opstået, hvor behovet for dygtige medarbejdere er massivt. Det er ikke længere blot arbejdskraft fra et givent land, der efterspørges. Det er derimod arbejdskraft fra hele verden, der den dag i dag efterspørges, da den digitale verden tillader denne fleksibilitet.

 

Fleksibiliteten er en enorm fordel for virksomheder rundt om i verden, der formår at implementere og udnytte nutidens digitale muligheder. Det behøver eksempelvis ikke være en stor hovedpine at finde en grafiker i Udkantsdanmark til et job. Der sidder nemlig tusindvis af freelancere verden over, der hungrer efter freelance opgaver, og som tager sig halvt så godt betalt.

Man må ikke undervurdere den digitale karrierevej

En af de store udfordringer, som uddannelsesforløbene i Danmark og resten af verden oplever er, at det er mere eller mindre umuligt at følge med den digitale udvikling. Algoritmer og tendenser ændres så hurtigt, at der umuligt kan nå at blive produceret uddannelsesmateriale, før den næste tendens eller algoritme har ramt platformene på internettet. Derfor går den digitale karrierevej i højere grad i en retning af, at man bør sidde med fingrene i maskinerne og learn by doing.

 

Den digitale karrierevej lægger derfor op til, at man som alternativ til de lange uddannelser bør få erfaring og specialisere sig inden for de områder, man ønsker at arbejde med. Drømmejobbet og succes kommer i højere grad af egne erfaringer - end af hvad undervisningsmaterialer kan fortælle og videregive af viden.

Ligestilling i et digitalt miljø

Et af de store spørgsmål, som politikere verden over stiller er, hvordan ligestillingen vil påvirkes af det øgede digitale arbejdsmiljø. Bliver tendensen den samme, som det ses ude på arbejdsmarkedet i dag, eller vil der ske rokader i fordelingen af køn i toppen af virksomhederne, som primært opererer online.

 

Lignende scenarier er ikke set før, hvorfor der blot kan spås om fremtiden. Det har længe været kendt, at kønsfordelingen i det danske erhverv er skævvredet.

 

Ønsker du at vide mere omkring erhvervslivet, ambitioner og karriereveje for kvinder, så kan du få mere inspiration her.

annonce
I søgelyset
Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard
Mette Frederiksen. Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard

Del eller citer med linket her

MediaCreeper