Gå til hovedindhold

EU-støttet projekt for syge baseret på direkte løgn

Af Eva Kramer

EU’s direkte indflydelse på syge danske borgere ses tydeligt i et EU-støttet projekt på Jobcentret i Randers. Her er syge borgere - med midler direkte fra EU - forsøgt behandlet med kognitiv terapi og gjort klar til arbejdsmarkedet. Den nu berygtede TERM-model fra 1999 (The Extended Reattribution and Management Model – særligt behandlingsprogram for funktionelle lidelser) har i dén grad slået igennem og fyldt kommunekasserne til bristepunktet med gode danske kroner. Disse er sparet ved, at der heller ikke dengang blev givet førtidspensioner uden videre. Næ - det har altid været det billigste at parkere syge borgere på kontanthjælp.

Claus Hjort Frederiksen (CHF) sad som beskæftigelsesminister i 2003 og så involveret i projektet i Randers, som var det hans mest elskede legetøj. Der blev spillet højt spil med menneskeliv som indsats. CHF afskaffede i hemmelighed uden om Folketinget med en underskrift udbetalingerne af kontanthjælp til mennesker, der ikke var omfattet af 300 timers reglen. For at forberede vejen for kommunalreformen bad CHF sine embedsmænd opstille misvisende statistikker, der påstod, at kommunerne var bedre til at skaffe ledige i job end Arbejdsformidlingerne. Det viste sig, at de statistikker slet ikke fremkom via uafhængige aktører, men ved at fuske med hvem der havde lavet dem.

Ved meget nøje at udforme spørgsmålene til kontanthjælpsmodtagerne så det ud som om, at de selv valgte at være bl.a. hjemmegående. Da dét blev opdaget, slettede CHFs embedsmænd mindst 58 belastende dokumenter. Senere satte CHF tvangsaktivering af sygemeldte borgere i værk - hemmeligt og igen uden om Folketinget. Atter et forsøg med syge mennesker hvilket er dybt ulovligt. Kammeradvokaten udarbejdede sågar notater til ministeren, for at det hele så lovligt ud og igen uden at spørge Folketinget! Forsøget lovliggjordes således endda med stemmer fra DF. CHF har altså gentagne gange overtrådt og forbrudt sig mod ministeransvarsloven.

Alt dette har overhovedet ikke fået nogen konsekvenser for den tidl. minister. Det er samme opskrift, Løkke bruger, når han heller ikke er helt fin i kanten. Det lader altså til, at blå bloks ministre - i modsætning til rød bloks ministre - uden at blive straffet har kunnet skade en stor del af befolkningen. Ergo betaler mafiametoder og løgn sig, især når man sidder i toppen af hierarkiet. Resultatet af CHFs kriminelle handlinger er nu endt med at blive lovliggjort som beskrevet nedenunder. Igen: Alt, hvad der er tilladt, er ikke ulovligt - som ordene faldt, da Frihedsbrevet blev afleveret til kommunerne af Lars Løkke Rasmussen. Al lovgivning er således til fortolkning efter forgodtbefindende.

Hør meget mere om CHFs ulovligheder her:
 http://www.dr.dk/design/www/AudioMiniPlayer/miniplayer_window.html?test=0&mediaQid=1392858&ErrorCode=true&title=H%C3%B8r%20udsendelsen

Og læs her:
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/DFF07532-8C5C-4AEC-8679-0F74273E2E35/1580813/Ministerens_mindre_demokratiske_metoder.pdf

”Somatiseringsprojektet* gik i grove træk ud på at implementere TERM-modellen i Jobcenter Randers’ metoder for at få syge borgere i arbejde på den ene eller anden måde. Som beskrevet i kronikken ”Fejldiagnoser rammer de svageste borgere”, er TERM-modellen den direkte vej til en social deroute med splittede familier og øget fattigdom til følge. Projektet startede 1. januar 2003 og løb til den 31. december 2004. Prisen for projektet: 4.697.500 kr. hvoraf EU betalte kr. 2.478.000, hvilket er mere end halvdelen af den samlede pris. Men den største pris har de syge borgere betalt. Det kan tydeligt ses, når borgere uden den mindste erhvervsevne bliver visiteret til et fleksjob helt ned til 15 minutter om ugen. Men der er kun undersøgt kvantitative resultater - ikke de kvalitative.

Borgerne er reduceret til produktionsdyr, intet andet. I rapporten om Somatiseringsprojektet står der bl.a. at ”Uhensigtsmæssig adfærd kan ændres gennem kognitiv tilgang.” ”Den generelle positive bevidsthedsændring forårsaget af kognitiv terapi/træning kan bevirke en mere aktiv job- og arbejdsmæssig orientering.”. ”Deltagere får indsigt i egne reaktionsmønstre, samt hjælp til at ændre disse, hvis de er uhensigtsmæssige.”, ”Deltagerne arbejder aktivt med at udvikle og bruge den mest hensigtsmæssige adfærd i en erhvervsrettet situation.” Ergo endnu en adfærdsregulering med økonomien som pisken. Pisken svinges denne gang med penge fra EU, hvilket viser, hvor meget EU blander sig i danske forhold. Konklusionen er, at Somatiseringsprojektet er lykkedes for Jobcenter Randers.

Hvad betyder somatisering? I korte træk bliver en syg borger ulovligt konverteret fra at være fysisk syg til at være psykisk syg. Psykisk sygdom ”helbredes” med kognitiv terapi. Jeg har til dato endnu ikke fundet endegyldigt bevis for, at kognitiv terapi har ”helbredt” nogen som helst. Somatiserende sygdomstræk er eksempelvis hovedpine, svimmelhed, kvalme eller uro i kroppen, en klump i maven, vejrtrækningsbesvær, anfald af varme- og kuldefornemmelser, følelsesløshed, snurrende fornemmelser i kroppen, en klump i halsen osv.  Konsekvensen af dette er, at de syge borgere sendes ud i den ene virksomhedspraktik efter den anden. Virksomhederne får gratis arbejdskraft, Randers kommune sparer mange penge, fordi refusionsreglerne stadig spiller en alt for stor rolle i hele beskæftigelsespolemikken.

Somatiseringsprojektets hovedformål, som er baseret på i alt 20 borgers sygdomme, var og er stadig at få syge og handicappede i ”beskæftigelse”. Dette fremgår også af rapporten, idet der på et seminar i SIE (Sammenslutningen af Institutioner for Erhvervshæmmede) var enighed om, at der efter den første førtidspensionsreform 01.01. 2003 slet ikke skulle gives førtidspensioner, hvis det overhovedet var muligt. For nu skulle kommunerne jo selv betale hele førtidspensionen uden statsstøtte. Dette bevirker, at alle personer med en resterhvervsevne - uanset hvor lille den er - skal tilbage til arbejdsmarkedet. At projektets evalueringsmetode på baggrund af de i alt 20 syge borgere blev ændret undervejs, så den kom til at passe i Randers’ Kommunes kram, betød intet i dén sammenhæng. Altså lige bortset fra resten af de syge borgere der blev og nu bliver ramt af den noget lemfældige evalueringsmetode.

Metoden syntes lige så fleksibel som en elastik. Projektets nøje udvalgte fokus for succeskriterie er til stadighed, at de syge borgere ikke længere er på en sats svarende til max. dagpenge, men i stedet bliver visiteret til et fleksjob. Nu kan den syge borger således parkeres på en lavere ledighedsydelse, samtidig med at flere kommuner anser det det for at være den syge borgers eget ansvar at finde et fleksjob. Nu er der bare lige ét enkelt problem i denne sammenhæng. Fleksjobs hænger ikke på træerne, ergo er den nu fleksjobsparate borger igen overladt til selv at klare skærene og finde en virksomhed, som vil ansætte vedkommende med de skånehensyn samt investeringer, der skal foretages.

I disse krisetider er det lige så let som at vinde den store gevinst i lotto.  1. juni 2013 blev loven igen ændret, så fleksjobsparate nu skal søge arbejde på lige fod med raske arbejdsløse og lægge et CV ind på Jobnet.dk. Sker dette ikke, bliver der modregnet i ledighedsydelsen på samme måde, som der modregnes i kontanthjælpen, hvis en kontanthjælpsmodtager i kommunens øjne ikke makker ret.

Konklusionen må således være, at hele den nuværende beskæftigelsespolitik er blevet til på baggrund af løgn og bedrag. Den har spredt sig som en pandemi til samtlige kommuner og skader langt flere syge borgere fremfor at hjælpe dem til en bedre livskvalitet i et liv med sygdomme, de aldrig helbredes for.

Kilde: Jobcenter Randers, Revalidering af Somatiserede, et EU støttet projekt.