Primære faneblade

Lukket

Alle folketingspartier vil modtage dette simple spørgsmål

Foto: ft.dk til pressebrug / Anders Hviid
Foto: Anders Hviid

De etablerede partier i Folketinget modtager hundredevis af millioner i såkaldt partistøtte.

De fik for nyligt forhøjet deres partistøtte blandt andet med henvisning til at de skulle svare på flere spørgsmål fra pressen.

Det er dog min erfaring at det kan være særdeles svært at få et svar som ikke er præget af spin og udenomssnak.

Men der er et meget væsentligt spørgsmål som vi SKAL have svar på. Og vi skal have et KLART svar fra hver af partierne.

Her følger præmissen for spørgsmålet og selve spørgsmålet. Begge dele vil blive modtaget af alle folketingspartier og Nye Borgerlige:

Præmis: Vi ved efter flere generationers indvandring at der statistisk er stor forskel på hvordan indvandrere og deres efterkommere klarer sig i Danmark alt efter deres oprindelsesland.

Blandt andet har vi gennem Danmarks Statistik solid dokumentation for at indvandrere og ikke mindst efterkommere af indvandrere fra en række specifikke lande oftere er involveret i kriminaltet og har lavere grad af tilknytning til arbejdsmarkedet.

På baggrund af den viden ønsker Folkets Avis at undersøge hvor bred opbakning der er blandt partierne til at skabe en ny indvandringspolitik som i højere grad tager højde for disse kendsgerninger.

Vi har derfor et enkelt spørgsmål til jeres ordfører på området:

Er I som parti klar til en indvandringspolitik, hvor man lukker for asyl og familiesammenføring fra lande hvor vi erfaringsmæssigt ved at efterkommere i betydelig grad både er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne og underrepræsenterede i arbejdsmarkedsstatistikkerne i Danmark?

☐ Ja

☐ Nej

Der kan kun svares enten 'Ja' eller 'Nej'.

Det bliver spændende at se om vi kan få et klart svar fra alle partierne.

Jeg har valgt at lægge spørgsmålet ud her til læserne først, som så bevidner det. Og ser at der er tale om et enkelt spørgsmål som ethvert parti med respekt for sig selv burde kunne give et klart svar på.

Enten Ja eller Nej.

11/12/2019 - 15:35
I søgelyset
Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard
Mette Frederiksen. Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard
MediaCreeper

FOLKETS udgives og ejes af Kiils v/Lennart Kiil - cvr 35172831

x