Vi skal bruge 332 betalende brugere mere for at "breake even" - vil du være en af dem?


FOLKETS kan kun eksistere i kraft af direkte opbakning fra brugerne

Se hvordan DU hjælper

Primære faneblade

Særlig instans skal vurdere om studerendes fest-tøj er politisk korrekt nok til Københavns Universitet

Antal

Debatindlæg af Lennart Kiil

Københavns Universitet har indført nultolerance overfor seksuel chikane.

Og seksuel chikane defineres åbenbart ret bredt på det hæderkronede universitet.

I hvert fald på Det Juridiske Fakultet - og hvis nogle skulle have styr på definitionerne, skulle det da være dem.

Således afslører en mail til tutorerne, som skam er granvoksne mennesker, at de skal koordinere fester for nye studerende, som skam også er granvoksne mennesker, på en helt bestemt måde.

Blandt andet hedder det i e-mailen:

"Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der som led i studiestarten er planlagt udklædningsaktiviteter for de nye studerende. Udklædningen tager afsæt i nogle overordnede kategorier med undertemaer. Visse af disse temaer går ind i stereotyper, der for nogle personer kan virke anstødende og krænkende."

Og længere nede:

"Jeg skal henstille til, at I sammen med koordinatorerne hurtigst muligt ser på udklædningskategorierne igen med henblik på at sikre, at temaerne lever op til fakultetets værdier om diversitet og ikke diskrimination. Det betyder til eksempel, at udklædningstemaer, der går på stereotyper omkring til eksempel etnicitet, seksualitet, religion med videre ikke anvendes."

Og endelig.

"Jeg er klar over, at det kan være vanskeligt at vurdere og I er naturligvis velkommen til at kontakte mig, hvis der er spørgsmål eller kommentarer i det hele taget."

Ja, det er helt tydeligt at magten er flyttet væk fra tutorerne og de studerende selv til en eller anden form for administrativ instans.

Nøjagtigt samme udvikling har amerikanske universiteter været igennem for nogle år siden.

Det bliver spændende at se hvordan identitetspolitik på læreranstalterne folder sig ud i Danmark.

Det tyder ikke godt hverken for ytringsfriheden eller de studerendes selvstyre.

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS.DK og redaktør på Folkets Avis
Meta
Seneste ændring: 
28/03/2019 - 08:56
Organisationer: