Primære faneblade
Åben

Gratis

Da Københavns Universitet gjorde 38.481 voksne mennesker til små børn

Foto: Jakob Dall / www.jakobdall.com - tilladelse til pressebrug fra KU
Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Foto: Jakob Dall / www.jakobdall.com - tilladelse til pressebrug fra KU
Voksne mennesker? Ja, men hvorfor behandler administrationen dem så som børn.

Københavns Universitet har med deres nye "udklædningsgate" gjort det klart, at man kæmper mod det frie ord, demokrati og et samfund baseret på tillid.

Og hvem skulle have troet, at et dansk universitet – af alle – skulle være et af de første steder, hvor krigen mod det vestlige værdifællesskab startede?

I Radio24Syv gjorde rektor ved Københavns Universitet, Henrik Caspar Wegener, det klart, at den officielle politik fra KU’s side er, at hensynet til den, der føler sig krænket, er det væsentligste.

Der er flere grunde til, at dette ræsonnement er farligt, og det burde en rektor ved et dansk universitet vide. Det gør han desværre ikke. Det er langt under niveau for en person i hans stilling.

De logiske konsekvenser af KU’s nye politik, er det man kan kalde "subjektivisme".

Man ophøjer nu den der føler sig krænket til altid at have ret i sin indsigelse mod andre, som vedkommende føler sig krænket af. Det betyder, at man i princippet skal tage 38.481 forskellige hensyn, det er nemlig det antal studerende, der er indskrevet på KU.

Udover det praktiske vanvid ved KU’s nye politik er den også infantiliserende.

Den fjerner tilliden til civilsamfundet, og dermed tilliden til voksne menneskers dømmekraft.

Med ét slag gjorde KU 38.481 voksne mennesker til små børn, der skal detailstyres, og KU agerer nu ”in loco parentis” – ”i forældrenes navn”. Det er skamløst og farligt for vores fremtid. Hvad blev der af tillidssamfundet?

Med den nye politik siger man nu, at folk ikke længere skal – eller kan – regulere deres mellemmenneskelige kontakt.

For at blive i universitetssprog, betyder det, at man nu har erstattet det intersubjektive (den mellemmenneskelige forståelse – ”værdifællesskabet” og tilliden) med subjektivisme.

KU’s nye politik sætter faktisk folk i ensomhed, thi den gør det klart, at der ikke findes ”common sense”, kun den krænkedes sandhed. Alene det vanvid burde vække selv en koma-patient i ren og skær forfærdelse.

KU siger faktisk, at vi ikke kan stole på hinanden. Hvis dette kom til at gælde i hele samfundet, ville der ikke være et samfund. Det er demokratiets primære forudsætning, at vi har tillid til hinanden.

Ved et snedigt taskenspilleri har man placeret ansvaret for vurderingen af klager inden for systemets magt.

Jeg kan ikke understrege nok, hvor farligt og totalitært dette overgreb mod civilsamfundet er:

Det er en regelret krigserklæring mod det frie ord!

Hvis ordet er frit, vil krænkelser følge.  Det samme gælder for udklædninger.

Det er teknisk set ikke muligt at have en fri, demokratisk samtale og samtidig undgå krænkelser.

Det er hele grundlaget for den frie, demokratiske samtale, at vi har ret til at ytre os eller udklæde os – på trods af, at andre måtte synes det var over stregen.

KU har gjort sig selv til kafkaske dommere over samtlige studerendes individuelle ret til at udtrykke sig og klæde sig, som de mennesker, de er. Og det selvom de nok selv vil mene de gør det i tolerancens navn.

Københavns Universitet krænker tillidssamfundet.

En ny og meget farlig epoke ser ud til at starte i Danmark. Historisk set kan det ende grueligt galt. Vi skal gøre modstand nu, ikke først, når det er din udklædning, de kafkaske dommere kigger på!

Identitet har takket være trofaste støtter hjemme her. Vil du også være med?