Hun har kun hån til overs for vores frihed

Skrevet af Lennart Kiil

Alternativets Carolina Magdalene Maier mente i går aftes i et indslag på DR at hendes egen personlige og politiske bekymringer stod over de markedskræfter hun tydeligvis ikke havde nogen som helst respekt for.

Den anden politiske deltager i programmet var en mand fra Liberale Alliance som lidt spagfærdigt forsøgte at slå til lyd for at markedskræfterne også skulle spille en role for en løbende omstilling fra konventionelt landbrug til økologisk.

Men hvad er markedskræfterne egentligt og hvad betyder det i praksis at sætte den politiske magt over dem?

Man kan sige at markedskræfterne er summen af borgernes individuelle og frie valg som forbrugere. Markedskræfterne er altså os allesammen.

Den politiske magt er derimod den tvang som kommer ovenfra og bliver presset ned over befolkningen fra en lille, central politiske elites side.

Ja. Det er sådan det er.

Det, som også var tankevækkende i indslaget på DR med Carolina Magdalene Maier, var den naturlighed hvormed hun mente det var hendes ret at bestemme på vegne af andre. Og med politisk magt forandre samfundet gennem tvang.

Omlægge alle landbrug til økologiske uden synderlig hensyn til om alle landmænd rundt om på de enkelte gårde var indforståede med dette for deres egen bedrifts vedkommende.

Markedskræfterne er nemlig også noget andet end vores frie valg som forbrugere. Markedskræfterne er også producenternes frie valg til at producere som de mener bedst passer til den efterspørgsel, der er.

Det har medført at en betydelig mængde landmænd har omlagt til økologisk.

Men Carolina Magdalene Maier vil omlægge 100 procent til økologisk. Uanset om dette afspejler et behov hos forbrugerne eller lysten og viljen til det hos producenterne.

På den måde er hun i praksis åbenbart rede til at sætte både valgfriheden og den private ejendomsret ud af spil – og for så vidt også næringsfriheden.

Alt sammen fordi hun føler at hun på den måde redder verden for "vores" børn og børne-børn. For det var tydeligt i indslaget at hendes viden om landbrug var yderst begrænset.

Hendes model er imidlertid afprøvet ved adskillige tidligere lejligheder op gennem historien forskellige steder i verden og går under navnet kommunisme.

Og den har katastrofale følger for børn og børne-børn. Og voksne. Og samfund.

Hvis ikke du tror mig, så prøv at læse lidt op på hvordan det gik i Sovjet da politikerne ville begynde at bestemme hvordan gårdene der skulle drives.

Organisationer: