Gå til hovedindhold

Vi kommer til at betale 4 mia årligt i indirekte tilskud til amerikanske tek-giganter

Siden Facebook for knap 2 år siden annoncerede deres opførelse af en serverpark ved Odense er vi nu nået op på i alt seks store serverpark-projekter fra hhv. Facebook, Google og Apple.

Samtidig er det forventede elforbrug steget fra ca 1 TWh (1 milliard kilowatt-timer) til 11 TWh når parkerne står fuldt udbyggede.

Til sammenligning producerede alle vores vindmøller sidste år totalt 14 TWh - og dækkede der ca 40% af vores elforbrug. Da Danmark i international sammenhæng har lovet at vores elproduktion skal være helt grøn i ca 2040 betyder disse enorme merforbrug, at den i forvejen meget store regning til grøn strøm nu er blevet meget meget større.

Samtidig betyder måden vi i fremtiden afregner PSO-afgift på (via skatten) at mer-prisen på den grønne strøm skal betales af Hr og Fru Jensen. Ikke af de kæmpevirksomheder der bruger løs.

Dertil opstår der med øget vindkraft et pres på den måde vi afregner el på, så vi vil se stærkt svingende strømpriser, der vil være markant højere når det ikke blæser og meget meget lave når det blæser meget – noget der igen øger PSO omkostningen via skatten.

Ser vi på det hidtil suverænt billigste vindmølleprojekt nær Danmark – Krigers Flak – forventer politikerne her samfundsomkostninger til PSO og anlæg på ca 500 millioner kroner om året de første 12 år. Det er rekord lavt, men vil stadig betyde – hvis vi ekstrapolerer til de 11 TWh serverparkerne vil bruge – en mer-omkostning på knap 4 milliarder kroner om året. Indirekte tilskud til 3 af verdens allerstørste og rigeste virksomheder.

Dertil skal man lægge ekstra-regningen til de resterende ca 60% af "vores" elforbrug, politikerne også har lovet skal være grøn, som så vil koste yderligere ca 6 milliarder - og i alt løber den skatteyderbetalte forventede PSO-omkostningsstigning dermed op på svimlende 10 milliarder kroner.

OM ÅRET!

Penge der skal tages fra sygehuse, skoler, ældre og svage, eller alternativt fra de produktive danskere der allerede lever under verdens tungeste skatte-åg.

Og så har vi slet ikke snakket om den infrastruktur-udbygning i form af reservekraft, der vil være nødvendig samtidig og de store gener de over 1000 store kæmpe møller uvægerligt vil medføre, når de rager 250 m op i luften rundt omkring i Danmark.

Det bliver en dyr fremtid, energimæssigt, hvis ikke politikerne finder på andre løsninger end vind, vind, vind… og det vil særligt ramme Hr og Fru Jensen, når de skal lave morgen- og aftensmad, hvor peak-forbruget ligger og dermed vil være markant dyrest.

På den måde kommer borgerne til at betale dobbelt: tilskud til serverparker om natten når strømmen er meget billig og meget høje elpriser når vi selv skal bruge strøm. Tillykke.