Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Simple eksperimenter sår tvivl om IPCCs klimamodeller og CO2-afgifters berettigelse

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Simple eksperimenter sår tvivl om IPCCs klimamodeller og CO2-afgifters berettigelse

Skrevet af Peter Poulsen

Teorien om at CO2 skaber drivhuseffekt og global opvarmning er baseret på et eksperiment udført af John Tyndall i 1861.

Han viste at infrarød stråling (varmestråling) absorberes af CO2. Det samme gælder vanddamp og bl.a. NOx (kvælstofilter). En moderne gengivelse af eksperimentet kan man se her. Atmosfæren indeholder i dag i størrelsesordenen 410 ppm CO2 og 10.000 ppm vanddamp. Med hensyn til varmeabsorbtion er vanddamp mere potent end CO2 (Thorstein Seim)

Tyndalls opdagelse er ganske interessant, men betyder det så at teorien om CO2 og global opvarmning er et faktum?

Nej, det er faktisk ikke påvist. Det er en antagelse som via promovering nærmest er blevet en religiøs sandhed.

Thorstein Seim gennemførte en række eksperimenter på videnskabeligt niveau, bl.a. for at "peer reviewe" diverse internet eksperimenter, som angiveligt viste at øget CO2 gav øget opvarmning.

Hans egne eksperimenter kunne ikke genskabe opvarmingen, hvor CO2 indhold gav højere temperatur, men fandt som fejlkilde til interneteksperimenter (og NASA anbefalinger) at disse brugte lukkede beholdere, hvor opvarmning gav øget tryk, svarende til kompression af gassen. Det er velkendt i termodynamikken, at kompression af gasser skaber varme. Thorstein Seim konkluderer at CO2 er en klimagas, men at effekten dårligt er målbar.

En gruppe norske forskere (Solheim et al) satte sig for at opstille et eksperiment, som kunne be- eller afkræfte teorien om CO2 og drivhuseffekt. De brugte 4 kasser, hvor effekten af opvarmning med en lyskilde blev målt på CO2, Argon, luft og luft med låg (drivhus). Målingerne viste at CO2 og Argon umiddelbart stiger i temperatur, for at falde til samme niveau som referencen med luft, mens drivhuset fortsatte opvarmning så længe lyskilden var tændt.

Det skal her nævnes at Argon blev brugt til det ene forsøg fordi den ikke regnes som en klimagas (efter Tyndall-eksperimentet). Konklusionen på disse eksperimenter er, at CO2 ikke har en drivhuseffekt, men følger som andre stoffer, sin varmekapacitet, og afkøler igen som alle andre stoffer. Solheimgruppen lavede tilsvarende eksperiment, hvor der var låg på kasserne og fandt ikke nævneværdige forskelle i forhold til CO2 eller luft, men en lille forskel på om man brugte glas eller plastfilm som låg, hvilket stemmer med at glas bremser varmestråling mere end plastfilm.

Til slut gennemførte Solheim et al også et forsøg for at se på klimafølsomheden ved øget CO2 ved at måle på kasser med låg og forskellige CO2-koncentrationer, men med tilførsel af en konstant mængde energi. Resultatet var en svagt negativ kurve, og forklares af at blandingens varmekapacitet øges med mere CO2, hvorved en given opvarmning (f.eks. 1°) vil kræve mere energi.

En samlet konklusion må derfor være at CO2 har en uanselig lille effekt på den globale temperatur, hvor Solheims klimafølomhedseksperiment faktisk indikerer en kølende effekt.
Følg gerne de indsatte links for at læse om eksperimenterne i detaljer og få grafiske overblik.

Både Seim og Solheim gruppens eksperimenter er velbeskrevne og mulige at peer-reviewe. Men det er desværre nok utopi at tro på at fakta når frem til de afgiftslystne politikere, og i givet fald er de vel "nødt til" at finde pengene andetsteds.

Del Simple eksperimenter sår tvivl om IPCCs klimamodeller og CO2-afgifters berettigelse