Jeg er også en heks og det er jeg faktisk ret stolt af

Skrevet af Karen West

I går aftes stod jeg - som alle de andre år - og så heksen på Sankt Hans bålet brænde, og tænkte på mit jordemoder- og kvindeliv.

I middelalderen kunne en jordemoder også anklages og dømmes for hekseri.

Jordemoderen kunne bruge urter, der lindrede den fødendes smerter, men som også kunne gøre skade på barn og moder. Jordemoderen kunne få børn ud af moders mave på forunderlig vis. Hvis barnet så var vanskabt og/eller døde, kunne jordemoderen anklages for hekseri og derfor dømmes til at blive brændt på bålet. Måske var det grunden til, at præsterne i Middelalderen varetog uddannelsen af jordemødre, så man var sikker på, at de ikke bedrev hekseri.

Heksen var et symbol på det onde, men også på det ukendte, det erotisk dragende, det farlige, den seksuelle magt, der kan lede en mand i fordærv. Da lægerne overtog uddannelsen af jordemødre krævedes en attest fra sognepræsten, at jordemødrene både var gudfrygtige og ærlige. Så ingen jordemoder kunne uden præstens velsignelse varetage sit jordemoderembede, hvilket formentlig også skulle sikre, at jordemoderen ikke medvirkede til fosterfordrivelse.

I dag vil Dansk Kvindesamfund have afskaffet heksen på bålet. Men det er jeg ikke enig i, vi skal.

Det tror jeg heller ikke så mange andre er, eller måske tænker folk ikke nærmere over, at en heks af papmache går op i lys lue og flyver til Bloksbjerg. Hekse spiller også stadig en stor rolle i vores gamle eventyr, så hun er vel en vigtig person i den danske kulturhistorie, og den skal vi bestemt værne om.

Men det er slet ikke grunden til, at jeg ikke vil have hende afskaffet. For heksen er vigtig at mindes denne ene gang om året, fordi hun er symbolet på, hvordan kvinder op gennem tiderne er blevet straffet udelukkende, fordi de har været kvinder med seksualitet og hemmelig viden.

Dette kvindebillede, billedet af heksen, den farlige, den seksuelle og den lokkende "heks" lever i bedste velgående i mange egne af verden. Her kan hun straffes med de værste pinsler og med den værste død.

Hun kaldes blot ikke en heks, men beskyldes alene for at være en farlig utugtig kvinde. Denne skændige behandling af kvinder burde vi tænke på, når vi ser flammerne på Sankt Hans bålet ramme heksen. Vi var ikke bedre dengang i Middelalderen, men fordi vi gennemgik oplysningstiden, som gav os startskuddet til at gå fornuftens vej, så behøver vi kvinder ikke frygte at blive anklaget for hekseri.

Derfor mener jeg, vi bør hylde heksen som et symbol på den frigjorte kvinde, man alt for mange steder på kloden prøver at bekæmpe med undertrykkelse, pinsler og død. Symbolet på den kvinde, vi også skal have lov til at være - og uden at blive straffet for det.

Længe leve heksen.

Del Jeg er også en heks og det er jeg faktisk ret stolt af