Dårlige argumenter imod gode vilkår for selvstændige

Skrevet af Lennart Kiil

Folkets Avis er gået i brechen for de små iværksættere og selvstændige. Men ikke alle mener, denne gruppe skal have bedre vilkår.

I kommentarfelterne rundt om fremsættes typisk to forskellige argumenter imod bedre forhold for selvstændige:

1) De har jo selv valgt det

Ja, de fleste selvstændige har selv valgt at blive selvstændige. Ofte stod valget mellem at gå på dagpenge eller blive selvstændig, men det betyder da ikke, at de skal behandles dårligt.

Jo dårligere man behandler selvstændige, jo flere vil vælge dagpengene frem for et liv som selvforsørgende. Så jeg har svært ved at se, "de har jo selv valgt det"-argumentet som særlig relevant for diskussionen.

2) De er ikke gode nok til at tjene penge

Efter det er kommet frem, at mange selvstændige (skønsmæssigt 25.000-30.000) har en mindre disponibel indkomst end kontanthjælpsmodtagere, har en del mennesker reageret aggressivt mod disse "fattige" selvstændige: "Så er de bare ikke dygtige nok!"

Men har skal vi holde et par ting for øje. For det første er der i mange tilfælde tale om, at den disponible indkomst først efter skat er meget lav. Der er altså nogle rammevilkår, der gør det svært at skabe en god forretning.

Dertil skal vi også huske på, hvad alternativet er. Hvis man bare siger, "du duer ikke til at være selvstændig, find på noget andet at lave", så er alternativet ofte en tilværelse på en overførselsindkomst.

De, der siger, at man skal tjene så og så meget, før man må ernære sig som selvstændig, svarer til de mennesker, der ønsker en meget høj minimumsløn for alle lønmodtagere.

I begge tilfælde bliver konsekvensen, at man forhindrer en masse mennesker i at klare sig selv. For kan man ikke levere den værdi, den høje løn kræver, bliver man fyret. På samme måde ønsker nogen at de selvstændige, der ikke tjener "nok", skal lukke deres forretning ned.Bag argumentet "de tjener ikke nok", skjuler sig i virkeligheden en meget usolidarisk tankegang. Og konsekvensen af denne bliver, at fleksibiliteten forsvinder fra arbejdsmarkedet, så der kun bliver plads til de højtydende.Resten ender på passiv forsørgelse.Og hermed håber jeg at have anskueliggjort, hvorfor indvendingerne imod bedre vilkår for selvstændige er irrelevante, hvis vi ønsker et rummeligt samfund, hvor flere gives mulighed for at klare sig selv på det niveau, de nu engang evner.

Del Dårlige argumenter imod gode vilkår for selvstændige