Få adgang til alt indhold, slip for reklamer og støt Folkets Avis!

59,-
per måned

Åbent brev til sundhedsminister Nick Hækkerup og Sundhedsstyrelsen

Gang på gang har sundhedsminister Nick Hækkerup sagt i folketingssalen, at man ikke kan ændre ICD10-koder på sygdomme, og at Danmark har tilsluttet sig dette kodesystem og følgelig vil overholde retningslinjerne i dette system.

Mærkeligt nok gælder det ikke, hvad angår begrebet funktionelle lidelser. Funktionelle lidelser er en paraply-betegnelse for 22 fysiske sygdomme med hver sin ICD10-kode, som psykiaterne på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser har indlemmet i deres selvopfundne psykiatriske diagnose, som ikke har en ICD10-kode. Dette ser sundhedsministeren igennem fingre med, ja han syntes endda at støtte Forskningsklinikken i at gennemføre dette overgreb på patienters retssikkerhed.

Hvad angår mælk, så synes Sundhedsstyrelsen, at man bør drikke mælk i Danmark, angiveligt pga. kalcium-indholdet. Der er lavet en omfattende undersøgelse, som Mejeriforeningen har betalt, som viser, at mange ikke kan tåle at drikke mælk. En kompetent forsker, Lars Ovesen, har systematisk gennemgået den videnskabelige litteratur om mælk.

Rapporten omfatter 709 artikler, som alle er af høj kvalitet. (se link) Men Sundhedsstyrelsen nægter at lade undersøgelsen tælle som vægtigt bevis for, at mange ikke kan tåle at drikke mælk, når undersøgelsen er betalt af interessenten, trods det, at undersøgelsen taler betaleren imod.

Anderledes er det med Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser. Der henholder Sundhedsstyrelsen sig altid til de undersøgelser, som klinikken selv har produceret, og som altid omtaler klinikken som en klinik, der næsten kan helbrede alt. Alle andre undersøgelser udelukkes systematisk af Sundhedsstyrelsens dokumentations-materiale ang. klinikken.

Hvordan kan Sundhedsstyrelsen i det ene tilfælde afvise en stor undersøgelse, fordi den er lavet at en brancheorganisation og i det andet tilfælde kun benytte sig af materiale, som er fremstillet og anbefalet af interessenten, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, og se bort fra masser af udenlandske undersøgelser, som ikke støtter ideen om funktionelle lidelser?

I det ene tilfælde er svaret, citat: »Sundhedsstyrelsen baserer sine anbefalinger på peer-reviewed litteratur og officielle internationale guidelines. Sundhedsstyrelsen forholder sig ikke til en rapport fra en brancheorganisation« I det andet tilfælde forholder Sundhedsstyrelsen sig ikke til andet end ’interessentens’ undersøgelser og nægter at se på omfattende udenlandske undersøgelser af høj kvalitet, som taler filosofien om funktionelle lidelser midt imod.

Så Sundhedsstyrelsen har måske nok principper, men de udskiftes åbenbart efter emnet. Hvor troværdigt er det?

Og hvorfor gælder der altid særregler, hvad angår Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser?

http://politiken.dk/debat/kron...

V. h. Bente Stenfalk
Hvedemarken 47
5260 Odense S

Del Åbent brev til sundhedsminister Nick Hækkerup og Sundhedsstyrelsen