Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Feministisk krævermentalitet

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Feministisk krævermentalitet

Skrevet af Lennart Kiil

Nogle af verdens mest privilegerede kvinder mødtes for nyligt til stor kvindekonference i Sverige. Resultatet blev en lang liste af krav om mere regulering, kontrol og bureaukrati.

Ikke mindre en 63 krav blev det til på Nordisk Forum som blev afholdt i Malmø. De fleste krav er rettet direkte mod kommuner, regioner og stater. Men kravene er også rettet mod pressen, private virksomheder og familielivet.

Ser man lidt nærmere på kravene, handler hovedparten om fordelingspolitik. Det handler om at indrette de nordiske lande på kvinders præmisser, sådan at der overføres flere ressourcer fra mænd til kvinder gennem omfordeling over det offentlige system.

Det har vi i forvejen meget af i Danmark. Faktisk i en grad så den gennemsnitlige mand netto bidrager med omkring 800.000 kroner til det Offentlige over et livsforløb, hvor en gennemsnitlig kvinde omvendt netto modtager omkring to milllioner kroner.

At der skulle være mere at hente til kvinder på den konto, er svært at forestille sig. Og hvorfor skulle mænd finde sig i yderlige at blive reduceret til skaffeobjekter på den måde?

"Vi kräver att:"

Lad os se lidt nærmere på kravene, som jeg kun har kunnet finde i en svensk udgave. Alle kravene indledes med et VI KRÄVER ATT: - ikke noget med at bede om eller opfordre til her.

VI KRÄVER ATT: Medel avsätts till könsspecifik forskning och kunskap om hur sjukdom drabbar kvinnor, inklusive menstruation och mensrelaterade sjukdomar, uppföljning av kvinnor med cancerdiagnoser – speciellt bröst- och underlivscancer, och kräver underbyggda insatser inklusive förebyggande hälsovård och behandling vid kvinnosjukdomar.

Så vidt jeg ved, bruges der i forvejen flere penge på "kvindesygdomme" end på "mandesygdomme". Men måske vi helt skal opgive at bruge penge på testikelkræft og prostatakræft og så bruge de sparede penge på kvindesygdomme i stedet?Videre.

VI KRÄVER ATT: De nordiska regeringarna prioriterar kvinnors möjlighet till forskningskarriärer. Olika excellenssatsningar får inte ta medel från kvinnodominerade utbildnings- och forskningsområden.

Her er det meget tydeligt, hvad feminismen drejer sig om i dag. Kvinder skal sikres gode karrieremuligheder på topplan, men pengene må ikke tages fra de studier, hvor kvinder er i overtal. Så må man jo tage pengene fra de studier, som mænd typisk vælger, ikke? Færre penge til ingeniører - flere til humanister!Lidt social ingeniørkunst er der dog altid plads til:

VI KRÄVER ATT: Nordiska regeringarna betonar vikten av att mäns deltagande i vård och om sorg ökar, både i det obetalda arbetet i hemmen och i det betalda arbetet inom hälso- och välfärdssektorn.

Så regeringerne i de nordiske lande skal blande sig direkte i, hvordan mor og far fordeler opgaverne i hjemmet. Javel!

Kvoter her, der og alle vegne, skal vi heller ikke snydes for:

VI KRÄVER ATT: Politiska församlingar och statliga, regionala och kommunala kommittéer, kommissioner, arbetsgrupper samt delegationer säkerställer, exempelvis genom kvotering, en jämn representation för kvinnor och män.

En bureaukrats drøm, må man sige.

Men selvstændige, som i forvejen har rigeligt med administrative byrder, undgår ikke at komme til at bøde for feministernes opfattelse af ligestilling som lige fordeling. Feministerne kræver nemlig at:

VI KRÄVER ATT: Privata sektorns arbetsgivare integrerar ett jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter.

Medierne og pressen rammes også - selv de sociale medier skal underlægges yderligere kontrolforanstaltninger, og der skal oprettes en klageinstans, men sjovt nok en instans, hvor kun piger og kvinder kan klage. Hvad drenge og mænd måtte udsættes for, er åbenbart ligegyldigt:

VI KRÄVER ATT: De nordiska regeringarna utarbetar årliga mediebarometrar som dokumenterar kvinnors deltagande i medierna när det gäller rekrytering, ledning, innehåll, perspektiv m.m.

De nordiska regeringarna utarbetar effektivare lagföring av kränkningar i sociala medier och inrättar en självständig klagoinstans för diskriminering av kvinnor och flickor i medier

Og sådan fortsætter det. 63 krav af denne type, der handler om alt det, magthavnerne skal gøre for kvinder og piger. Den slags er ikke gratis, og feminister skal jo have løn for deres politiske aktivisme. Derfor er der et helt kapitel med krav, der handler om øget tilstrømning af penge til feministiske organisationer:

VI KRÄVER ATT: De nordiska regeringarna finansierar kvinnorörelsens organisationer och samarbete på nordisk nivå

Det civila samhällets kvinnoorganisationer och nätverk, i enlighet med Kvinnokonventionen och Handlingsplanen från Peking, ges ekonomiska och samhälleliga möjligheter att delta i politiska beredningar på lokal, nationell och internationell nivå.

De nordiska regeringarna finansierar ett uppdrag till kvinnoorganisationerna att göra Kvinnokonventionen och Handlingsplanen från Peking kända för allmänheten och synliggör de sakpolitiska konsekvenserna.

I det hele taget er kravene meget sexistiske. Man skal hele tiden have det rette køn for at komme i betragtning. Er man tilfældigvis født med en tissemand, er her intet at komme efter.

Frihed i Danmark?

I Danmark er det Kvinderådet, der blandt andet har de fleste politiske partier (DF og Liberal Alliance undtaget) som medlemmer, der skal sørge for at det Offentlige bukker sig for de mange krav.Sidenhen er det så staten, der skal sikre, at private virksomheder og de enkelte familier lever i overensstemmelse med de feministiske forskrifter. Om det kommer så langt, eller det hele ramler inden, må tiden vise. Men ét er sikkert: Intet samfund er nogensinde blevet bygget på krav til andre.

Dokumentet fra feminist-mødet i Sverige slutter af med en sætning om, at kvinder skal gøres frie. Hvordan man kan gøres fri ved at udvide det Offentliges reguleringsbeføjelser til at omfatte stor set alle aspekter af livet, forlyder der intet om.Og hvad er frihed værd, hvis den er skabt på ryggen af mænd, som reduceres til skaffedyr? Det ville være smukkere og mere relevant, hvis feministerne havde tænkt lidt over, hvordan de selv kunne bidrage til et bedre samfund og skabe frihed gennem egen arbejdsindsats i stedet for bare at kræve flere penge til feministiske organisationer og flere kvinderettede velfærdsydelser på skatteborgernes regning.

Jeg vil da anbefale læserne selv at kaste et nærmere blik på dokumentet, der kan findes:

http://nf2014.org/wp-content/u...

Del Feministisk krævermentalitet