Kun medlemmer

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

299

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem

Primære faneblade

Systemets Arrogance

Pixabay
Mur. Foto: Pixabay
Nogle gange bliver man bare mødt af en "mur" i systemet
Debatindlæg

Gratis

Del indlæg

I år 2012 blev jeg pålignet en tillægs-skat på Kr. 2.500. Trods adskillige forsøg lykkedes det mig aldrig at få et klart svar på, hvorfor. Derfor valgte jeg, af principielle grunde, ikke at betale.

Da jeg de forløbne 6 år ikke hørte nærmere, gik jeg ud fra at SKAT havde erkendt fejlen.

Det kom derfor som noget af en overraskelse da jeg for nyligt modtog et usigneret brev med overskriften ”Oversigt over din nuværende gæld hos Gældsstyrelsen”. Sendt fra en nyligt oprettet styrelse som kalder sig Gældsstyrelsen *, www.gaeldst.dk

Startende med en ”ekstraordinær afskrivning af gæld på Kr. 140” ? og fulgt op af en gæld på Kr. 174 ? med en stiftelses dato 31-12-2014, som med 4 siders mellemregninger blev opsummeret til Kr. 2.180,33 ?

Jeg sidder stadig tilbage med en dårlig smag i munden efter de 12 milliarder Kr. som SKAT videresendte til udenlandske skattesvindlere, og en korrespondance med forskellige ukoordinerede sagsbehandlere, som med sort tale forsøgte at overbevise mig om at SKAT skam aldrig begår fejl.

En medvirkende årsag til at forplumre sagen var SKAT’s elendige og fejlbehæftede IT-portal på internettet, et projekt som senere blev annulleret.

Kryptiske citater fra brevet:

”Der tages forbehold for at dele af gælden kan være registreret med forkerte datoer eller er forældede. På www.skat.dk/gæld under ”Forstå din gæld” kan du se, hvilke typer af gæld der kan være registreret med forkert dato eller andre fejl.”  

”Vi anvender i en overgangsperiode forskellige IT –systemer og tager derfor forbehold for at du kan have anden gæld under inddrivelse hos Gældsstyrelsen, som ikke indgår i oversigten.”

I øvrigt mener jeg at sagen er forældet.

* Et nyt skatteyderbetalt politisk tæskehold med 5 forskellige driftcentre og 3 stabsfunktioner. Foreløbig er det blevet til 7 højtlønnede direktørstillinger og 1.100 højtlønnede medarbejdere, på 6 forskellige geografiske lokaliteter, som nu skal betjene (afpresse) Danske skatteborgere. 

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:09

Del eller citer ved at kopiere linket her

Organisationer: 
SKAT
Emner: 
bureaukratiretssikkerhedskatter og afgifter
10 sekunder, tak

Vi lægger ikke debatindlæg bag betalingsmur.

For budskabet skal ud til alle.

Men det koster at redigere og bringe debatindlæg.

Bak op om det frie ord og den åbne debat.

Bliv medlem
eller sponsor

FOLKETS

Del eller citer med linket her

MediaCreeper