Identitet

Danmarks magasin om identitetspolitik – #idpol, men også om væren og eksistens, og essens.

På FOLKETS.DK blev der skrevet om identitetspolitik længe før det blev et emne i de øvrige medier. Den tradition gør vi ære med magasinet Identitet – #idpol.

I virkeligheden er det jo blondinerne som er en minoritet

Skrevet af Lennart Kiil

Der har været meget virak omkring CBS og "Den danske sang er en ung blond pige".

En "brun" kvindelig forsker følte sig åbenbart "ekskluderet" af denne sang på et morgenmøde.

Måske skulle denne "brune" kvinde prøve at løfte blikket lidt fra sin egen navle.

For udviklingen er nu engang sådan at blondiner allerede er en minoritet her i landet.

Faktisk en meget lille minoritet hvis vi løfter blikket endnu mere og ser ud over landets grænser.

Det må man da formode at en forsker på noget så internationelt som Copenhagen Business School kan formå.

På verdensplan er der ikke ret mange blondiner. Og så vidt jeg ved udgør de en stadig mindre andel af den samlede verdensbefolkning.

At vi så omtaler en ung blond pige i en gammel dansk sang, kan ikke være noget væsentlig problem. Og bør heller ikke gøres til det.

Faktisk så er der vel tale om en form for omvendt kulturel appropriation fra den "brune" kvindes side når hun sådan vil gøre sig til herre over hvad der må være en del af dansk kultur  ved morgenmøder og hvad der ikke må.

Og misforstå mig ikke: Jeg kan godt forstå følelsen af at være ekskluderet. Følelsen af at være uden for. Men den brune kvinde må spørge sig selv, synger de mon den her sang for at genere mig. Og er mine følelser i den sammenhæng vigtigere end deres tradition?

Det er i orden at have følelser. Men det er ikke i orden at lade sig styre af dem i en grad hvor andre skal love om på sig selv. Hvor en kultur skal opgive sine skikke.

Nuvel. Problemet er jo her også i høj grad at denne "brune" kvindes følelser af andre tillægges så uforholdsmæssig stor betydning.

I stedet for at lave om på traditionen skulle man måske have taget en god snak med kvinden: "Det her handler ikke om at genere dig"

Men den selvoptagethed og det følelsestyranni som ligger bag alt det her er desværre smittende. Så mange mister proportionssansen.

Vi skal nu mene at en gammel sang om en blond pige er problematisk.

At blondiner er et stadigt mindre mindretal er åbenbart ikke noget som folk tænker over. Det er kun de andre mindretal, man skal tage hensyn til.